Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANjA: Kroz reprogram naplaćeno 61,8 miliona eura

13.12.2019.


Poreska uprava (PU) je kroz reprogram poreskog duga do sada naplatila 61,82 miliona eura, dok je zbog nepoštovanja Zakona o reprogramu poreskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016) ukinuto preko 1,5 hiljada rješenja.

"Dosadašnjom realizacijom Zakona o reprogramu poreskog potraživanja preduzeća, među kojima je i značajan broj obveznika s Crne liste, su do sada izmirila potraživanja od 49,12 miliona eura, građani 8,45 miliona eura, a javna preduzeća i ustanove 4,24 miliona eura", rekli su predstavnici PU.

Iz PU su ukazali da je, prema evidenciji uplata obaveza kroz reprogram poreskog duga, do sada prihodovano skoro 61,82 miliona eura, pri čemu stopa naplate reprogramiranih obaveza iznosi 71,76 odsto.

"Obaveze obuhvaćene reprogramom odložene su na do pet godina, te je tokom 2017. godine naplaćeno 24,25 miliona eura, tokom prošle 20,14 miliona eura, a tokom dosadašnjeg perioda ove godine 17,42 miliona eura", precizirali su iz PU.

PU, kako su rekli, očekuje da će po osnovu reprograma ukupna naplata u ovoj godini premašiti 20 miliona eura, pri čemu uspješna realizacija te aktivnosti svakako zavisi i od dinamike izmirivanja dospjelih obaveza samih poreskih obveznika koji su ušli u reprogram.

"PU intenzivno prati sve poreske obveznike koji su ušli u reprogram, kako sa aspekta izmirivanja reprogramiranih obaveza, tako i sa aspekta redovnog servisiranja tekućih obaveza", saopštili su iz PU.

Iz PU su ukazali da je do sada donijeto preko 1,5 hiljada rješenja kojima se ukidaju rješenja o reprogramu kod poreskih obveznika koji nijesu poštovali odredbe navedenog propisa, sa ukupnim dugom od oko 60 miliona eura.

"Imajući u vidu da je ukidanjem rješenja o reprogramu ovim poreskim obveznicima dospio ukupan dug, to se prema njima u kontinuitetu preduzimaju sve dostupne mjere prinudne naplate, a krajnja mjera predviđena Planom za upravljanje poreskim dugom je predlaganje stečajnog postupka nakon što se isrcrpe svi ostali mehanizmi naplate", objasnili su iz PU.

Na taj način je, kako se dodaje, do sada predlog za pokretanje stečajnog postupka pripremljen za 471 poreskog obveznika kojima je ukinuto rješenje o reprogramu, sa ukupnim iznosom duga od 26,07 miliona eura.

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja usvojen je u nastojanju da se obezbijedi naplata zaostalog poreskog duga, koji obveznici zbog poteškoća u poslovanju u ranijem periodu nijesu bili u mogućnosti da izmire.

Zakon je usvojen kako bi se omogućio i opstanak preduzeća na tržištu uz očuvanje poreske osnovice i radnih mjesta, a sve u skladu sa Planom za upravljanje poreskim dugom koji kao jednu od mjera predviđa upravo naplatu poreskog duga kroz mehanizam plaćanja u ratama.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 08.12.2019.


Naslov: Redakcija