Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu, Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima

11.12.2017.


Vlada je 7. decembra 2017. godine na 53. sjednici, kojom je predsjedavao potpredsjednik za ekonomsku politiku i finansijski sistem Milutin Simović, utvrdila Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu kojim su i izvorni prihodi i ukupni planirani izdaci budžeta povećani za 9,5 miliona eura, te je planirani nivo deficita budžeta ostao nepromijenjen.

U odnosu na Zakon o budžetu Crne Gore za 2017. godinu ("Sl. list CG", br. 83/2016 i 42/2017), izdaci Tekućeg budžeta uvećani su za 8,61 miliona eura, izdaci državnih fondova uvećani su za 0,89 miliona eura, dok su izdaci transakcija finansiranja i kapitalnog budžeta ostali nepromijenjeni. U predloženom zakonu, koji je upućen Skupštini na usvajanje po skraćenom postupku, sredstva su izdvojena za: Ministarstvo ekonomije – milion eura za subvencije za proizvodnju i pružanje usluga koje se odnose na subvencioniranje "ranjivih kupaca" električne enegrije; Tekuću budžetsku rezervu u iznosu od 490 hiljada eura; Ministarstvo saobraćaja i pomorstva u iznosu od 7.117.807,03 eura, od čega 5.200.000,00 eura za plaćanje dijela dospjelih obaveza Montenegro Airlinesa prema više pružalaca usluga iz razloga da ne bi došlo do ugrožavanja operacija nacionalnog avio prevoznika i 1.917.807,03 eura za "Željeznički prevoz Crne Gore" AD i "Željezničku infrastrukturu Crne Gore" AD na ime subvencije za obavezu javnog prevoza putnika usljed remonta pruge u Republici Srbiji, što za posljedicu ima nemogućnost servisiranja tekućih obaveza. Za potrebe Zavode za zapošljavanje izdvojen je iznos od 893.601,47 eura.

Ministar finansija Darko Radunović je rekao, obrazlažući prijedlog, da su napori Vlade i Ministarstva finansija doveli do rezultata na koje možemo biti ponosni, da je u državnu kasu je uloženo više novca – projekcije ukazuju na oko 90 miliona eura do kraja godine, dok je iz državne kase potrošeno manje nego u prethodnom periodu što je stvorilo priliku da na kraju godine dodatna sredstva budu upućena tamo gdje su ona najpotrebnija. Predsjedavajući Milutin Simović je rekao, zaključujući raspravu, da Vlada rebalansom izdvaja tek deseti dio uvećanih prihoda kako bi ga državno odgovorno i domaćinski usmjerila na izmirenje već stvorenih odnosno prispjelih obaveza.

U okviru realizacije Strategije javne uprave, Vlada je utvrdila Predlog zakona o državnim službenicima i namještenicima čijim donošenjem će se unaprijediti normativni okvir za službenički sistem, u cilju pune primjene principa zapošljavanja po sistemu zasluga i mobilnosti, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou. Predlogom zakona se predviđaju izmjene u odnosu na važeća rješenja, naročito u odnosu na postupak raspoređivanja, zapošljavanja, izbora kandidata, ocjenjivanja, na izbor starješine organa uprave i visoki rukovodni kadar, profesionalizaciju Komisije za žalbe i Disciplinske komisije, kao i na uvođenje instituta vršioca dužnosti. Primjenom novih rješenja nastaviće se modernizacija službeničkog sistema u Crnoj Gori, u skladu sa savremenim praksama upravljanja ljudskim resursima. Biće ojačan princip zapošljavanja na osnovu kompetentnosti za upražnjeno radno mjesto, a ujedno će se eliminisati nepotrebni birokratski elementi u procedurama. Postupak izbora je koncipiran tako da putem provjere znanja, sposobnosti, vještina i kompetencija, značajnih za obavljanje rada na određenom radnom mjestu, obezbijedi izbor, imenovanje, odnosno postavljenje najkompetentnijih kandidata, u cilju profesionalizacije i povećanja efikasnosti aparata državne uprave.

Vlada je usvojila Informaciju o Predlogu paketa podrške koji se odnosi na pružanje usluga Crnoj Gori od strane NATO Agencije za komunikacije i informacije (NCIA) u oblasti komunikaciono-informacionog sistema, za 2017. godinu i prihvatila Paket podrške, kojim se dokumentuje specifikacija usluga između Agencije i Crne Gore. Time se obezbjeđuje funkcionisanje i održavanje pruženih servisa NCI Agencije, kao i pitanje instalacije NATO zaštićene komunikacione mreže (NS WAN) u Ministarstvu odbrane, Ministarstvu vanjskih poslova i Direkciji za zaštitu tajnih podataka.

Usvojena je i Informacija o prijedlogu Partnerskog sporazuma za sprovođenje projekta ADRION815 - Jedinica za koordinaciju podrške – Podrška upravljanju Strategijom Evropske unije za Jadransko - jonski region (EUSAIR) – Jedinica za koordinaciju podrške za EUSAIR, koji se finansira iz programa Interreg Adrion i prihvaćen tekst Sporazuma. U sprovođenju Strategije učestvuju Albanija, BiH, Crna Gora, Grčka, Hrvatska Italija, Slovenija i Srbija. Program transnacionalne saradnje 2014 - 2020 (ADRION) je uspostavljen radi bolje integracije zemalja članica i nečlanica Evropske unije, kao i jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije, koristeći se bogatim prirodnim, kulturnim i ljudskim resursima na teritoriji Jadranskog i Jonskog basena. Jedinica za koordinaciju podrške treba da omogući jačanje institucionalnih kapaciteta ključnih zainteresovanih strana i javnih uprava država uključenih u upravljanje Strategijom. Ukupni budžet za projekat iznosi 11.501.171,00 eura, od čega se na zemlje članice EU odnosi 9.819.733,00 eura, a na zemlje korisnice IPE 1.681.438,00 eura. Po ovom osnovu Crnoj Gori je opredijeljeno 428.610,00 eura za period 2016 – 2022. godine.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi nabavke i obezbeđenju donatorskih sredstava za nabavku magneta MR Essenza 1.5T Tim + Dot za potrebe Instituta za bolesti djece Kliničkog centra Crne Gore i prihvatila Ugovor o donaciji između Udruženja privrednika Abu Dabija i JZU KCCG u iznosu od 400.000 eura. Zaključivanjem Ugovora omogućiće se nabavka dijagnostičkog magneta, čime se nastavlja stalni razvoj profesionalnih i tehnoloških kapaciteta Instituta za bolesti djece.

U cilju unapređenja bilateralnih odnosa i saradnje, usvojena je Informacija o zaključivanju memoranduma o razumijevanju između Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore i Ministarstva vanjskih poslova Sjedinjenih Meksičkih Država o uspostavljanju političkih konsultacija o pitanjima od obostranog interesa.

Vlada se upoznala Izvještajem o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija za period od 23. maja do 23. septembra 2017. godine, koji je dostavila Komisija. 


IZVOR: Vebsajt Vlade, 07.12.2017.


Naslov: Redakcija