Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO FINANSIJA: Domaći dug niži za 50 miliona eura


 

Inostrani dug, prema navodima iz izvještaja o kretanju državnog duga, iznosio je 1.975,1 miliona eura, dok je unutrašnji dug bio 329,2 miliona, a depoziti 153,5 miliona eura.

Kako je objašnjeno u Ministarstvu finansija, do povećanja duga došlo je zbog emisije euroobveznica na međunarodnom tržištu, u visini od 500 miliona eura, koje su izdate na period od pet godina, uz kamatnu stopu 3,875 odsto, kao i povlačenja sredstava kineske banke za izgradnju autoputa u ukupnom iznosu od 168 miliona eura (oko 188,8 američkih dolara).

"Prema daljim projekcijama, ne očekuje se da će do kraja godine biti daljih povlačenja. U toku 2016. godine predviđa se da će biti povučeno 205 miliona eura, dok je za naredne godine u pripremi plan realizacije projekta i dinamika povlačenja sredstva", objašnjeno je u izvještaju Ministarstva finansija.

Ministar finansija, Radoje Žugić nedavno, je saopštio da je Vlada kada je u pitanju javni dug razmotrila izvještaj Evropske komisije i sugestiju vezanu za generisanje javnog duga po osnovu izgradnje dionice auto-puta.

"Javni dug je prema posljednjem zvaničnom podatku 59,6 odsto BDP a. Naše projekcij su da će do kraja ove godine javni dug iznositi oko 64 odsto, a do kraja 2016. godine 68,5 odsto BDP-a", rekao je Žugić.

On je objasnio da to jeste probijanje kriterijuma Mastrihta.

Vlada je, kako je rekao, dužna da shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014) nivo deficita i nivo javnog duga, ukoliko se probiju limiti, vrati u dozvoljene limite u periodu od pet godina.

Izvor: Vebsajt CdM, 10.12.2015.