Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ADVOKATSKE TARIFE: Kada pokreće postupak, zastupa ili brani dva ili više lica, odnosno ako su protivne stranke više lica, bez obzira da li se u procesnom smislu radi o jednoj ili više stranaka, advokatu pripada nagrada predviđena ovom tarifom, uz uvećanje od 50% za svako drugo i naredno lice


Primjenom tarifnog broja 11 Advokatske tarife ("Sl. list RCG", br. 12/2005 i "Sl. list CG", br. 45/2008 i 11/2015) u Crnoj Gori, kojeg ne poznaje demokratski svijet, od strane države, lokalnih samouprava, javnih preduzeća i javnih službi i građana Crne Gore, na ime troškova u postupcima pred sudovima, advokatima se već godinama isplaćuju nerazumno visoki iznosi novčanih sredstava, poručio je nezavisni poslanik, Neven Gošović, u otvorenom pismu predsjedniku Advokatske komore, Zdravku Begoviću.

Gošović je pitao Begovića da li će inicirati izmjene tarifnog broja 11 Tarifnim brojem 11 Advokatske tarife Advokatske komore Crne Gore, kojim je uređeno pitanje nagrade advokata po osnovu odbrane i zastupanja više lice propisano je da "kada se pokreće postupak, zastupa ili brani dva ili više lica, odnosno ako su protivne stranke više lica, bez obzira da li se u procesnom smislu radi o jednoj ili više stranaka, advokatu pripada nagrada predviđena ovom tarifom, uz uvećanje od 50 posto za svako drugo i naredno lice".

Primjena navedenog tarifnog broja nagrada advokatu koji zastupa dva ili više lica, predviđena osnovnim tarifnim stavkama, uvećava se za 50 posto za svako drugo i naredno lice, bez ograničenja, i to pravo pripada ne samo advokatu koji brani i zastupa više lica, već, za slučaj uspjeha u sporu i advokatu koji zastupa samo jednu stranku, ako je protivna stranka više lica, saopštio je Gošović.

"Ovako određena nagrada za rad advokata po osnovu odbrane i zastupanja više lica predstavlja ꞌunikatnoꞌ rješenje, koje ne postoji u okruženju, a zasigurno ne ni u zemljama Evropske unije. Standard u okruženju je da je uvećanje nagrade za rad advokata koji brani ili zastupa više lica ograničeno, s tim da advokat to pravo može ostvariti samo ako brani ili zastupa više lica, ali ne i u slučaju kada su protivne stranke (tužilac ili tuženi) više lica", smatra Gošović.

U pismu Begoviću, Gošović navodi da je jedno od osnovnih načela Kodeksa ponašanja evropskih advokata da advokatski honorar mora biti pravedan i razuman i u skladu sa zakonom i profesionalnim pravilima.

"Smatram neophodnim da obavijestite javnost čija iskustva je Upravni odbor Advokatske komore Crne Gore koristio prilikom donošenja tarifnog broja 11 Advokatske tarife, te da li ćete i kada, u skladu sa Vašim ovlašćenjima pred Upravnim odborom pokrenuti postupak za donošenje Odluke o izmjeni tarifnog broja 11 Advokatske tarife, kako bi naknada za rad advokata po osnovu odbrane i zastupanja više lica bila određena u skladu sa međunarodnim standardima uz uvažavanje i socijalno-ekonomskih prilika u crnogorskom društvu", poručio je Gošović.

Izvor: Vebsajt RTCG, 10.12.2015.