Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima, te o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju


Vlada Crne Gore je 10. novembra 2016. godine utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim izvršiteljima kojim je, između ostalog, propisano da oni moraju imati položen pravosudni ispit.

Generalna direktorica Direktorata za pravosuđe, Marijana Laković Drašković, navelaje da se tim aktom uvodi ravnomjerna raspodjela predmeta u kojima se kao izvršni povjerilac pojavljuju državni i organi lokalne samouprave, javne službe i drugi nosioci javnih ovlašćenja.

"Pored toga, u cilju jačanja odgovornosti javnih izvršitelja, unaprijediće se odredbe zakona koje se odnose na disciplinske povrede i disciplinske mjere, kao i na disciplinski postupak, a takođe i uslovi za imenovanje javnih izvršitelja", navela je Laković Drašković.

Jedna od najvažnijih novina u predloženom zakonu biće i obavezan pravosudni ispit za izvršitelje.

"Oni izvršitelji koji nemaju položen pravosudni ispit, imaće obavezu da ga polože u roku od godinu od dana stupanja na snagu ovog zakona", pojasnila je Laković Drašković.

Takođe, kako je navela, izvršitelji koji imaju položen pravosudni, a nemaju izvršiteljski ispit, imaće obavezu da ga polože u istom roku.

Vlada je na istoj sjednici utvrdila i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbjeđenju.

Laković Drašković je navela da je ocijenjeno neophodnim da se kroz izmjene zakona otklone neki nedostaci i dileme koji su se pojavljivali u njegovoj primjeni, a uzimajući u razmatranje sugestije sudova, javnih izvršitelja, Centralne i poslovnih banaka i drugih subjekata na postojeći zakon.

Prema njenim riječima, predlogom zakona poboljšaće se postojeća rješenja na način što će se precizirati norme koje se odnose na protivizvršenje i revidirati odredbe u kojima sud, odnosno javni izvršitelj, postupa donoseći rješenje.

Dio izmjena se odnose i na neka terminološka usaglašavanja, kao na primjer na usaglašavanje sa Zakonom o platnom prometu.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 10.11.2016.