Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODRŽANI SASTANCI PREDSTAVNIKA CBCG SA DELEGACIJOM MMF-A I SVJETSKE BANKE


Predstavnici Centralne banke Crne Gore, guverner Milojica Dakić, generalni direktor direktorijata za budžet Nikola Vukićević i viceguverner za finansijsku stabilnost i platni promet Nikola Fabris imali su nekoliko sastanaka sa delegacijom MMF-a i Svjetske banke na kojima su razmotrili ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, i razgovarali o projektima koji su već realizovani i onima koji će biti ostvareni u budućnosti.

Na sastanku sa zamjenikom direktora MMF-a Tao Zhangom razmotrena je ekonomska situacija u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na dinamiku rasta, kapitalne investicije i rezultate fiskalne politke.

Guverner CBCG Milojica Dakić je istakao da je bankarski sistem stabilan, likvidan i solventan.

Takođe je istakao da su ključne ranjivosti iz prethodnog perioda, visok nivo loših kredita i visoke kamate, značajno ublažene i sa tendencijom daljeg ublažavanja.

Na sastanku sa pomoćnicom potpredsjenika Svjetske banke za region Evrope i Centralne Azije Miriam Sherman, razgovarano je o projektima koji bi se trebali implementirati u okviru novog Partnerskog okvira Svjetske banke sa Crnom Gorom za period 2016-2020.

S tim u vezi, sa ciljem održavanja zdrave fiskalne politike i pune fiskalne stabilnosti, razmatrani su modaliteti i uslovi za dobijanje garancije Svjetske banke koja bi omogućila povoljnu poziciju Crne Gore na internacionalnim finansijkim tržištima. Takođe su razmotrene mogućnosti ubrzanja planiranih projekata reforme poreske administracije, projekat reforme zdravstva kao i već odobrenog projekta upravljanja industrijskim otpadom i čišćenjem.

U razgovoru sa direktorom IFC-a za Evropu, Tomasom Telmom, pozdravljeno je unapređenje saradnje sa IFC-em, koje se ogleda u nedavno odobrenom kreditu mikro-finansijskoj instituiciji Alter Modus, koji otvara mogućnosti dalje podrške IFC-a u ovom dijelu finansijskog sistema.

Delegacija CBCG se sastala i sa novim šefom misije MMF-a za Crnu Goru Martinom Petrijem.

Guverner CBCG Milojica Dakić i generalni direktor direktorata za budžet Nikola Vukićević su ga upoznali sa ekonomskom situacijom u Crnoj Gori i tom prilikom je dogovoreno da Petri sa svojim timom posjeti Crnu Goru sredinom novembra.

Delegacija CBCG se posebno zahvalila Vladi Holandije koja je obezbijedila značajnu donaciju MMF-u iz koje će se realizovati brojni programi tehničke pomoći od značaja za Crnu Goru.

Takođe, sa stručnim službama MMF-a dogovoren je i program tehničke pomoći za implementaciju okvira makroprudencione politike, čija će realizacija započeti u drugoj polovini oktobra 2016. godine.

Izvor: Izvor: Vebsajt CdM, 10.10.2016.