Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: USVOJEN PREDLOG MASTER PLANA RAZVOJA ZDRAVSTVA DO 2020. GODINE


Crnogorska Vlada usvojila je 10. septemba 2015. godine Predlog master plana razvoja zdravstva do 2020. godine, kojim su su postavljeni strateški ciljevi u vođenju politike u toj oblasti.

Generalni direktor Direktorata za zdravstvenu zaštitu, Mensud Grbović, rekao je da se pitanje kvaliteta zdravstvene zaštite nameće kao imperativ u reformi zdravstvenog sistema.

"Plan razvoja zdravstva krovni je dokument u sistemu zdravstva u Crnoj Gori koji omogućava da se kroz operativno sagledavanje stanja u sistemu i u skladu sa preporuka na nacionalnom i međunarodnom nivou, postave strateški ciljevi u vođenju zdravstvene politike", naveo je Grbović.

On je objasnio da plan definiše osnovne ciljeve i pravce za razvoj sistema zdravstva i da planiranje mora uzeti u obzir sve aspekte njegovog razvoja, sa posebnim osvrtom na održivost, stabilnost i racionalnost sistema, kao i efikasnost i stabilnost i kvalitet i bezbjednost zaštite na svim nivoima.

Osnovni ciljevi u okviru javnog zdravlja su redukcija opterećenja bolestima i povredema, uključujući zarazne, hronične nezarazne i mentalne poremećaje.

"U tom smislu su pokrenute aktivnosti na jačanju, promociji, prevencije i liječenju po nivoima zdravstvene zaštite koje je dalje sprovoditi što su i glavne smjernice u anrednom periodu", pojasnio je on.

Grbović je poručio da će zdravstveni sistem utvrđenim mjerama obezbijediti dostupnu, pristupačnu, integrisanu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, kao i razvoj i jačanje kadrova, održivost finansiranja i postavljanje građanina u centru tog sistema.

On je ukazao na to da je zdravlje stanovništva direktno ili indirektno povezano sa svim djelatnostima ljudi, a nerijetko zavisi i od aktivnosti događaja u drugim državama.

Grbović je rekao da će se, osim orijentacija prema pacijentu, usmjeriti i na njihovu bezbjednost, dodajući da politika u toj oblasti prati savremene trendove, ali da mora uvažiti i nacionalne prioritete i uslove u kojima treba da se primjenjuje.

Kada je riječ o vođenju farmaceutske politike u državi, prema njegovim riječima, uticaće se na racionalnu potrošnju ljekova i zahtijevaće se od doktora da vode računa o finansijskom aspektu liječenju.

Grbović je ocijenio da je nepristrasan i transparentan proces selekcije ljekova prilikom formiranja liste ljekova, uz unaprijed definisane kriterijume, od ključne važnosti.

On je rekao da je stratreški cilj Plana dalji razvoj zdravstvenog sistema koje treba usmjeravati u skladu sa odgovorom na nacionalne i međunarodne zahtjeve.

"Naročito na polju javnog zdravlja i kontrolu zaraznih bolesti, kao i masovnih nezaraznih bolesti uz finansijsku održivost sistema, podizanje kvaliteta i dostupnosti zdravstvenog servisa, solidarnosti i pravednosti zdravstvenog sistema u čijem je središtu iskazan uticaj građanina i njihova uključenost", zaključio je Grbović.

Izvor: Vebsajt CdM, 10.09.2015.