Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

AGENCIJA DONIJELA DVA MIŠLJENJA PO ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU ZVIŽDAČA


Agencija za sprječavanje korupcije donijela Mišljenja po zahtjevima za zaštiti zviždača u slučajevima koji su u poslednjim mjesecima izazvali poseban interes javnosti

Agencija za sprječavanje korupcije je u skladu sa odredbama Zakona o sprječavanju korupcije (“Sl. list CG “, br. 53/14), u vezi sa zahtjevima podnosilaca, okončala postupke i donijela dva mišljenja o zaštiti zviždača, za koje su javnost i predstavnici medija u poslednjih nekoliko mjeseci pokazali poseban interes, a tiču se slučajeva koji su u javnosti prepoznati kao “Željeznički prevoz” i “Ramada”. Navedena Mišljenja uručena su podnosiocima zahtjeva za zaštitu dana 8. avgusta 2016. godine.

U prvom slučaju Agencija je donijela pozitivno mišljenje, gdje je na osnovu kvaliteta dostavljenih informacija, stepena ugrožavanja i nastalih posljedica utvrdila da zviždač već trpi određenu štetu zbog prethodnog prijavljivanja sumnje na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, i dala preporuke poslodavcu da otkloni utvrđene nepravilnosti u ostavljenom roku i o tome dostavi izvještaj Agenciji. U drugom slučaju nijesu bili ispunjeni zakonom propisani uslovi za zaštitu. Naglašavamo da data Mišljenja ni u kom slučaju ne osporavaju podnosioce zahtjeva da svoja eventualno ugrožena prava ostvare pred nadležnim sudskim i drugim institucijama.

Naime, kroz namjeru da zaštiti javni interes pred pojedinačnim interesima fizičkih i pravnih lica, naš zakonodavac je u Zakonu o sprječavanju korupcije veoma precizno uredio način i proceduru postupanja po prijavama za ugrožavanje javnog interesa i zahtjevima za zaštitu zviždača. Zakon precizno određuje da uslove za zaštitu zviždača ispunjava isključivo podnosilac prijave za ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, što u drugom postupku nije bio slučaj.

Postupanja po prijavama o ugrožavanju javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i zahtjevima za zaštitu zvizdača su među najzahtjevnijim zadacima u sprječavanju korupcije, i podrazumijevaju niz radnji u cilju pribavljanja dokaznog materijala i činjenica neophodnih za analizu i odlučivanje u predmetima. U nedostatku domaće prakse, a kako bi uvažila međunarodne standarde i preporuke u procesu pristupanja EU, Agencija primjenjuje i praksu Evropskog suda za ljudska prava koja se odnosi na zaštitu zvizdača. Agencija kontinuirano unapređuje postupanje po prijavama i zahtjevima za zaštitu zviždača kroz uporedna iskustva i praksu zemalja Evropske unije, kao i kroz svakodnevnu eskpertsku podršku, uz dosljedno uvažavanje temeljnih načela Ustava Crne Gore i njenog pozitivnog zakonodavstva.

Agencija će i u budućem radu postupati isključivo po odredbama Zakona o sprječavanju korupcije, i uprkos svakodnevnim pritiscima pojedinih medija i nevladinih organizacija, postizati mjerljive rezultate na dobrobit svih građana Crne Gore, njegujući odnos saradnje i povjerenja sa svim licima koja u dobroj namjeri ukazuju na ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije.

Izvor: Izvor: Vebsajt Agencije za sprječavanje korupcije, 08.08.2016.