Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđen Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Češke u oblasti energetike i infrastrukture, usvojene Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine i Strategija razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori za period 2016 – 2020. godine


Vlada Crne Gore donijela je u četvrtak, 7. jula 2016. godine, na 164. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Vlade, Nacionalnu strategiju održivog razvoja do 2030. godine i usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije i Izvještaj sa javne rasprave.

Nacionalnom strategijom održivog razvoja, pripremanom od jula 2013. godine, utvrđuju se principi, strateški ciljevi i mjere za dostizanje dugoročnog održivog razvoja društva, uzimajući u obzir postojeće stanje i preuzete međunarodne obaveze, prioritetno one koje su sadržane u Agendi Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine. Dokumentom, koji predstavlja krovnu, horizontalnu i dugoročnu razvojnu strategiju Crne Gore, kao ključni nacionalni resursi za planiranje održivog razvoja društva prepoznatri su ljudski, društveni, prirodni i ekonomski resursi. Sprovođenje Strategije trebalo bi da omogući uspostavljanje održivog nacionalnog razvoja i uzajamno usklađivanje strateških razvojnih ciljeva u svim oblastima održivog razvoja uz eliminisanje neodrživih razvojnih tendencija.

Među strateškim ciljevima Nacionalne strategije održivog razvoja do 2030. godine su efikasno upravljanje obnovljivim prirodnim resursima i održivo planiranje prostora, rast konkurentnosti ekonomije i uvođenje zelene ekonomije, postizanje ravnomjernijeg socioekonomskog razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, razvijanje države kao efikasne vladavine prava, jačanje društveno odgovornog poslovanja, unapređenje zdravlja građana u svim uzrastima, obezbjeđivanje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja uz promovisanje mogućnosti cjeloživotnog učenja, unapređenje značaja kulture kao temeljne vrijednosti duhovnog, društvenog i ekonomskog razvoja i stvaranje efikasnog sistema integralne zaštite kulturne baštine u upravljanja njom.

Vlada je prihvatila predlog potpredsjednice Azre Jasavić da u Akcioni plan budu dodate mjere kojima će biti implementirani sistemi kontinuiranog praćenja najtalentovanijih đaka u osnovnim i srednjim školama i studenata radi finansijske potpore od strane države u njihovom daljem obrazovanju i kontinuirane obuke službenika u javnoj upravi u uz uključivanje i penzionisanih eksperata za određene oblasti.

Vlada je donijela Strategiju razvoja visokog obrazovanja u Crnoj Gori za period 2016 – 2020. godine i usvojila Akcioni plan za sprovođenje Strategije. Uz konstataciju da su izvještaji o eksternoj evaluaciji ustanova visokog obrazovanja, analiza finansiranja visokog obrazovanja u Crnoj Gori, studije o potrebama tržita rada u oblasti visokog obrazovanja i druga relevantna dokumenta ukazala na neophodnost usaglašavanja strateških ciljeva sa međunarodnim standardima u dokumentu su kao strateški ciljevi utvrđeni:

  • održiv model finansiranja,
  • usklađivanje obrazovanja sa potrebama tržišta rada uz podizanje preduzetničko-inovativnog karaktera obrazovanja,
  • stvaranje konkurentnog kadra,
  • unapređenje naučno-istraživačkog rada i
  • cjeloživotno učenje.

Vlada se upoznala sa Informacijom o reformisanoj strukturi Univerziteta Crne Gore sa reformskim načelima, rješenjima i pregledom sprovedenih aktivnosti. Data je suglasnost na odluku Upravnog obora UCG o reformisanoj strukturi studija po modelu 3+2+3 čiji je cilj podizanje kvaliteta obrazovanja i usklađivanje sa regionalnim i evropskim potrebama tržišta i koji je usklađen sa najboljim evropskim iskustvima.

Usvojena je Proljećna analiza makroekonomskih kretanja i strukturnih reformi – 2016 koja tretira realizaciju ekonomske politike u 2015. i prvom kvartalu 2016. godine. Predsjedjik Vlade je zaključujući ovu tačku dnevnog reda izrazio zadovoljstvo nastavkom dobre tendencije ekonomskog rasta u 2015. godini ali je izrazio zabrinutost usporavanjem u posljednjem kvartalu prošle i prvom kvartalu ove godine rekavši da te činjenice upućuju na potrebu dodatnih analiza kao i utvrđivanja subjekata koji su loše planirali. Premijer je ocijenio da bi drugačiji stav predstavljao samoobmanjivanje, nekompetentnsot i neodgovornost prema javnosti što on kao predsjednik Vlade ne dopušta.

Vlada je donijela Odluku o raspuštanju Skupštine opštine Gusinje koja u dužem vremenskom razdoblju nije vršila zakonom utvrđene obaveze. Funkciju Skupštine opštine vršiće do njenog konstituisanja Odbor povjerenika koji čine Saša Šćekić, dr Said Čekić, Demir Bajrović, Elvis Omeragić i Musa Gocaj.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori za period 2011-2016 (AURUM) u 2015. godini, u kojem je konstatovano da se realizacija odvijala kontinuirano, uz djelimična odstupanja u poštovanju utvrđenih rokova.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je imenovala dosadašnju savjetnicu predsjednika Vlade za vanjsku politiku Veru Joličić Kuliš za v.d. državne sekretarke za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija. Vlada je dala saglasnost ministru održivog razvoja i turizma da na dužnost direktora Direkcije javnih radova imenuje Milana Martinovića, dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora.

Vlada je utvrdila Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Češke u oblasti energetike i infrastrukture i odlučila da dokument dostavi Skupštini Crne Gore radi donošenja po skraćenom postupku. Na predlog članova Vlade iz opozicije odloženo je za narednu sjednicu zbog kasne dostave materijala razmatranje Informacije o rezultatima pregovora sa kompanijom A2A sa Predlogom akcionarskog ugovora.

Izvor: Vebsajt Vlade, 07.07.2016.