Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O IZVRŠENJU ODLUKE USTAVNOG SUDA CRNE GORE U-I BROJ 6/16 OD 19. APRILA 2017. GODINE ("SLUŽBENI LIST CG", BROJ 31/17): Sve zakonske obaveze realizuju se u predviđenom roku

11.06.2018.


Zakon o izvršenju odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", broj 31/17) ("Sl. list CG", br. 42/2017, 92/2017, 3/2018 - odluka US i 28/2018 - odluka US - dalje: Zakon) primjenjuje se u kontinuitetu, a samim tim se sve obaveze proistikle iz Zakona realizuju u predviđenom roku, poručio je ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić.

Naime, od ministra je zatraženo da upozna ukupnu javnost, kada će majke, kojima je radi ostvarivanja prava na mjesečnu naknadu prestao radni odnos na određeno vrijeme, moći ostvariti pravo na mjesečnu naknadu, koje pravo im po zakonu, nakon Odluke Ustavnog suda Crne Gore objavljene 19. januara 2018. godine, pripada.

Takođe, zahtijevano je da kao resorni ministar, bez odlaganja, javnosti da odgovor i na pitanje, da li je Zakon i dalje u primjeni, s obzirom da su Odlukom Ustavnog suda Crne Gore objavljenom u "Sl. listu CG" br. 28 od 27.04.2018. godine, ukinute i prestale da važe odredbe člana 14 navedenog zakona, kojim je bio određen dan njegovog stupanja na snagu.

Ministar odgovara da Odluka Ustavnog suda Crne Gore zahtijeva određene izmjene prethodno navedenog zakona na način da se reguliše pravni status korisnica koje su radi ostvarivanja prava na naknadu raskinule radni odnos na određeno vrijeme.

"Ministarstvo rada i socijalnog staranja pripema prijedlog izmjena i dopuna Zakona tražeći najkvalitenija normativna rješenja na osnovu kojih bi ove korisnice ostvarile pravo na naknadu", naglasio je Purišić.

On je dodao da će u najskorije vrijeme Zakon biti poslat u dalju proceduru radi usvajanja.


IZVOR: Vebsajt CdM, 06.06.2018.


Naslov: Redakcija