Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu, Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija

11.06.2018.


Vlada Crne Gore je utvrdila Predlog zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2017. godinu.

Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku u 2017. godini ostvarena je stopa realnog rasta bruto društvenog proizvoda od 4,4 odsto, a procjenjuje se da je BDP ostvaren u nominalnom iznosu od 4.237,00 miliona eura. U diskusiji je naglašeno da Vlada ima objektivne razloge za zadovoljstvo postignutim rezultatima u ostvarenju programskih ciljeva tokom prošle godine, uprkos brojnim rizicima i nepovoljnom ambijentu sa kojim se suočila na početku mandata. Ocijenjeno je da je Vlada, fokusirajući se na održiv i inkluzivan ekonomski rast koji će doprinijeti smanjenju razvojnog jaza zemlje u odnosu na prosjek EU i povećanju kvaliteta života svih njenih građana, uspješno sprovela niz mjera za jačanje makroekonomske fiskalne i finansijske stabilnosti zemlje, kao i mjera ekonomske politike usmjerenih na rješavanje strukturnih problema u ekonomiji, odnosno otklanjanje ključnih prepreka za unapređenje konkurentnosti zemlje i povećanje potencijalnog privrednog rasta na srednji i dugi rok.

Ukupna javna potrošnja u 2017. godini iznosila je 2.012,5 miliona eura i čini 47,48 odsto BDP-a. Tekuća javna potrošnja (ukupna javna potrošnja umanjena za ukupne kapitalne izdatke) iznosila je 1.714,46 miliona eura, odnosno 40,46 odsto BDP-a.

Tekući prihodi sa primicima od povraćaja datih kredita i donacijama u 2017. godini iznosili su 1.566,27 miliona eura, što čini 36,96 odsto BDP-a. Poreski prihodi centralnog budžeta veći su 9,55 odsto u odnosu na prethodnu godinu ili 84,63 miliona eura.

Gotovinski deficit budžeta za 2017. godinu iznosi 236,86 miliona eura i čini 5,59 odsto BDP-a. Ukoliko se budžetska potrošnja umanji za izdatke za razvojne projekte, ostvaren je gotovinski suficit od 51,02 mil. € ili 1,2 odsto BDP-a, što ukazuje da su tekući izdaci finansirani iz tekućih prihoda, čime je ispunjen i jedan od glavnih ciljeva definisanih Fiskalnom strategijom. Neto državni dug na kraju godine iznosio je 2.556,98 miliona eura ili 60,34 odsto BDP-a.

Zaključujući diskusiju, predsjednik Marković je ocijenio da je 2017. godina bila vrlo uspješna, ali i upozorio da se i u narednom periodu mora voditi računa o balansu prihodne i rashodne strane Budžeta, te da se neće tolerisati neracionalna i neopravdana potrošnja javnih sredstava.

Utvrđen je Predlog zakona o priznavanju profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija. Donošenje Zakona će omogućiti licima koja su svoje obrazovanje stekla u inostranstvu da se zaposle u našoj državi pod istim uslovima kao i crnogorski državljani. Takođe, zakon obezbijeđuje da profesionalne kvalifikacije za obavljanje regulisane profesije stečene u Crnoj Gori budu vrednovane i u Evropskoj uniji. Konstatovano je da će se donošenjem ovog Zakona zaokružiti cjelokupan sistem priznavanja inostranih kvalifikacija.

Vlada je donijela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019. godinukoji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i dala saglasnost na Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/2019. godinu. Konkursom je za upis u prvu godinu osnovnih studija predviđeno 3. 501 mjesto za studente koji će se finansirati iz Budžeta. Vlada je saglasna sa prijedlogom Univerziteta Crne Gore da se, radi implementacije principa afirmativne akcije, poveća ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu za 1 odsto za lica sa invaliditetom i pripadnike manjinske zajednice Roma i Egipćana.

Donijeta je Odluka o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost za studijsku 2018/2019. godinu koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore i dala saglasnost na Konkurs za upis 40 studenata.

Usvojena je Analiza efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja (januar 2017 – decembar 2017) i zaduženo Ministarstvo pravde da nastavi kontinuirano prati efikasnosti funkcionisanja sistema izvršenja.

Analiza, koja sadrži ocjenu stanja efikasnosti sistema izvršenja kod javnih izvršitelja i sudova, izvršenja bez učešća suda ili javnog izvršitelja, kao i nadzor nad zakonitošću rada javnih izvršitelja, pokazala je značajan rast efikasnosti što je jedno od privemenih mjerila za pregovaračko poglavlje 23.

U diskusiji povodom ove tačke ocijenjeno je da je reforma sistema izvršenja, kojom su uvedene radikalne promjene u institucionalnom okviru i strukturi izvršnog postupka, dala rezultate. Predsjednik Vlade je ukazao na činjenicu da je po uvođenju koncepta notarijata i izvršitelja notarijat odmah dobro zaživio, dok je u sistemu izvršenja bilo početnih izazovam nedoumica i pritisaka da se odustane od tog rješenja. Danas vidimo da je institut zaživio i da daje efekte za šta postoje dva razloga: dobra normativna postavka rješenja i odlučnost Ministarstva pravde da jasnim i pristupom i nepraštanjem zloupotreba potvrdi opredjeljenost i sposobnost Države da stane iza novog koncepta koji je uvela – zaključio je Premijer.

Vlada je utvrdila Nacrt Državne studije lokacije "Dio sektora 66 - moduli IV i V" Velika plaža s Programom održavanja Javne rasprave. Tim povodom zaduženo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma da organizuje javnu raspravu u trajanju od 15 dana i da nakon toga, pripremi i Vladi dostavi Prijedlog Državne studije lokacije

Donijet je Akcioni plan za sprovođenje Strategije regionalnog razvoja Crne Gore za period 2014-2020. godina, za 2018. godinu. Za sprovođenje Strategije u 2018. godini planirana su ulaganja ukupne vrijednosti od 794.891.344 eura. U strukturi izvora finansiranja dominantna su sredstva državnog budžeta – 41 odsto, pri čemu se u okviru ovih sredstava najveća investicija odnosi na nastavak izgradnje auto-puta Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mataševo, koja u 2018. godini iznosi 199.273.000 eura. Plan je baziran na tri ključna prioriteta razvoja na nacionalnom nivou, koji su definisani Strategijom - postizanje pametnog, održivog i inkluzivnog rasta, koji su dalje organizovani kroz sektorski pristup. Za svaku prioritetnu oblast, na nivou sva tri regiona, definisane su mjere koje sadrže konkretne aktivnosti, programe i projekte potrebne za ostvarivanje Strategije regionalnog razvoja u datoj oblasti. Od planiranih ulaganja za Sjeverni region je opredijeljeno 418,9 miliona eura (53 odsto), za Središnji region 193,4 miliona (24 odsto) i za Primorski region oko 182,5 miliona eura (23 odsto).

Vlada je usvojila Informaciju o prihvatanju dodatnih odredbi Evropske povelje o lokalnoj samoupravi.

Usvojena je Informacija u vezi sa Zahtjevom kompanije "Karisma Hotels Adriatic Montenegro" za davanje saglasnosti za uspostavljanje hipoteke prvog reda nad objektima HTP "Ulcinjska rivijera" AD, Ulcinj, u skladu sa članom 7.6.4 Ugovora o zakupu. Imajući u vidu ugovorne mogučnosti, kao i cjelokupnu dokumentaciju, sa Izvještajem Kontrolora investicije (Pricewaterhouse Coopers), koja potvrđuje da se realizacija projektnih aktivnosti na terenu odvija u skladu sa Investicionim programom u pogledu dinamike i visine uloženih sredstava, Vlada je u svojstvu Zakupodavca dala saglasnost na Zahtjev kompanije "Karisma Hotels Adriatic Montenegro".

U Usmenoj informaciji o cijenama naftnih derivata Vlada je informisana da na globalnom tržištu za sada nema naznaka daljeg rasta cijene energenata.

Vlada je razmotrila i usvojila Predlog za dodjelu sredstava porodici Violete i Simona Gojčević iz Podgorice povodom rođenja troje djece i zadužila Ministarstvo finansija da iz Tekuće budžetske rezerve porodici Gojčević uplati iznosu od 6.000,00 eura. Time je nastavljena praksa, koju je na početku mandata uveo premijer Duško Marković, da Vlada simboličnom pomoći čestita svake trojke u Crnoj Gori.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 07.06.2018.


Naslov: Redakcija