Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SJEDNICA VLADE CRNE GORE ODRŽANA 8. MAJA 2015. GODINE: USVOJENA STRATEGIJA ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA, PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA 2015-2018. GODINE I AKCIONI PLAN ZA NJENO SPROVOĐENJE DO 2016. GODINE


Vlada Crne Gore, održala je 111. sjednicu kojom je predsjedavao predsjednik, Milo Đukanović. Predsjednik je informisao Vladu o rezultatima spoljnopolitičkih aktivnosti i prenio zadovoljstvo objektivnim sagledavanjem evropskih partnera svega što je u Crnoj Gori urađeno na planu integracija u EU i NATO, kao i njihovim jasno saopštenim očekivanjima, koja su na liniji Vladinih projekcija. U tom smislu, predsjednik je podsjetio članove Vlade na sve preostale obaveze koje moraju biti ispunjene u planiranim rokovima, u susret narednom izvještaju EK o napretku Crne Gore, sa fokusom na mjerama iz akcionih planova za 23. i 24. poglavlje. Ističući kao apsolutni prioritet uspostavljanje Specijalnog državnog tužilaštva, predsjednik je potencirao značaj finalizacije istitucionalnih reformi u oblasti pravosuđa kao preduslova za implementaciju novih zakonskih rješenja, ključnih za unapređenje vladavine prava, a što je, istovremeno, i jedan od uslova za dobijanje pozivnice za članstvo u NATO-u. U kontekstu pune pažnje koju evropski partneri poklanjaju aktuelnim dešavanjima na Zapadnom Balkanu, predsjednik je istakao da je na svim relevantnim adresama iskazan puni respekt za ulogu Crne Gore u regionu. 

Vlada je usvojila Strategiju za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015-2018. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje do 2016. godine. Izradom nove Stategije iskazuje se opredjeljenje Crne Gore da, kroz proces evropskih i evroatlantskih integracija, zajednički djeluje sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, u cilju jačanja bezbjednosti na nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou, konstatovano je na sjednici. 

Na sjednici je usvojen Godišnji izvještaj o stanju u oblasti vodosnabdijevanja, upravljanju otpadom i otpadnim vodama, realizaciji prioritetnih aktivnosti u komunalnoj djelatnosti sa predlogom prioritetnih projekata za izgradnju komunalne infrastrukture i predlogom mjera. Ocijenjeno je da analiza stanja ukazuje da su potrebne određene reforme u sektoru komunalnih djelatnosti u cilju održivog funkcionisanja, te definisati jasan koncept upravljanja otpadom u predstojećem periodu. Razmatrajući status započetih projekata u oblastima regulacije otpadnih voda i vodosnabdijevanja, Vlada je zaključila da je neophodno identifikovati probleme u realizaciji i definisati jasan koncept za njihovo prevazilaženje. U nizu mjera koje će biti preduzete u ovoj oblasti predviđena je i izrada Zakona u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, što je preduslov za punu implementaciju evropske direktive. 

U skladu sa Odlukom o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2015. godinu, Vlada je odobrila zaduženje u iznosu do 8,0 miliona eura u cilju kupovine nekretnina, za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava i prihvatila predloge ugovora o kreditiranju sa NLB Montenegrobankom i Erste bankom. U raspravi je naglašeno da je ovo zaduživanje u funkciji dugoročne racionalizacije, s obzirom na visoke troškove zakupa prostora za smještaj diplomatsko-konzularnih predstavništava. 

Pored ostalog, Vlada je dala saglasnost kompaniji "QD HOTEL AND PROPERTY INVESTMENT MONTENEGRO“ za izvođenje pripremnih radova većeg obima, za izgradnju objekata od opšteg interesa – mješovitog rizorta "Plavi horizonti“, koji obuhvataju zonu urbanističke parcele 1 i površine pod saobraćajnicama, u zahvatu Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta "Pržno I", Opština Tivat. 

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama skinut je sa dnevnog reda današnje sjednice. 

Izvor: Vebsajt Vlade Crne Gore, 8.5.2015.