Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SUDSKI SAVJET: 2015. godine nijedan sudija nije privremeno udaljen sa posla


Sudski savjet 2015. godine nije donio nijednu odluku o privremenom udaljenju sudija sa te funkcije.

2015. godine pravosnažno su okončana tri disciplinska postupka protiv sudija zbog neurednog vršenje sudijske funkcije u kojima je izrečena opomena kao sankcija.

Savjet je donio 14 odluka o prestanku sudijske funkcije- devet na lični zahtjev, jednu usled ispunjenja uslova na starosnu penziju i četiri zbog izbora na drugu funkciju.

Prošle godine nije bilo trajnog dobrovoljnog raspoređivanja sudija.

Savjet je u skladu sa novom organizacijom sudstva, nakon ukidanja Privrednog suda u Bijelom Polju, saglasno Zakonu o sudovima ("Sl. list CG", br. 11/2015), donio odluku o premještanju četvoro sudija Privrednog suda u Bijelom Polju, na slobodna sudijska mjesta u Privrednom sudu Crne Gore.

Kako se navodi, sedam sudija Vrhovnog suda privremeno su, na godinu, upućene u Viši sud u Podgorici, zbog postojanja velikog broja neriješenih predmeta koji se sa postojećim brojem sudija nijesu mogli riještiti.

U ovaj sud je upućeno i dvoje sudija Apelacionog suda, na godinu dana, radi rada u krivičnom odjeljenju.

Savjet je donio odluku o produženju "sekondiranja" sudiji Osnovnog suda u Nikšiću Jeleni Ružičić, u Registraru Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu, do izbora novog predstavnika crnogorskog sudstva.

Komisija za etički kodeks, nakon sprovedenih postupaka, donijela je 15 odluka kojima je utvrđeno da sudije nijesu povrijedile Etički kodeks sudija ("Sl. list CG", br. 16/2014 i 24/2015), naznačene u podnijetim inicijativama.

Kancelarija za prijavu korupcije pri Sudskom savjetu evidentirala je 116 pritužbi u prošloj godini.

"Nakon provjerenih navoda pritužbi, Sudski savjet je u 92 predmeta zauzeo stav i o njemu obavijestio podnosioca pritužbe i sudiju na kojeg se ona odnosi, dok je po preostalim pritužbama, koje su podnijete u decembru 2015. godine, postupak u toku", saopšteno je iz Sudskog savjeta.

Pritužbe su se, uglavnom, odnosile na nezadovoljstvo stranaka prvostepenim i drugostepenim odlukama, jer su donijete na njihovu štetu, dok se jedan dio odnosi na neažurnost postupajućih sudija i dugo trajanje postupka.

"Postupajući po pritužbama ni u jednom od predmeta nije utvrđena povreda Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku ("Sl. list CG", br. 11/2007)", navode iz Sudskog savjeta.

Izvor: Vebsajt CdM, 09.04.2016.