Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

USPOSTAVITI REGISTAR OBALSKOG RIBOLOVA

11.03.2019.


Prije ulaska u Evropsku uniju neophodno je da Crna Gora ima pripremljen registar malog obalskog ribolova. Kako bi zaštitili tradicionalni način ribarenja moramo prikupljati podatke jer na osnovu njih se i kreće u pregovore s Evropom. Tako je moguće tražiti zaštitu nečega što nam kao narodu istorijski, geografski i kulturološki pripada.

Ribolov je jedan od prvih čovjekovih zanata, a tokom istorije riba se hvatala rukama, mrežama, udicama, ostima, harpunima pa i toljagama. bokeški ribari i danas ribaju tradicionalnim alatima.

"U Boki je to tradicija da se koristi potegača, da se koristi privalica, izlov plave ribe, kod nas to 100inak godina", saopštio je predsjednik Udruženja Ribara "Škver" Silvio Tonsati.

A kako bi vjekovnu tradiciju ribolova sačuvali i kad postanemo dio evropske porodice, neophodno je da postoji dokaz da se tako u Crnoj Gori decenijama lovi riba.

"To smo mi tražili, određene alate, kao što je potegača, mreža u Boki, i smatramo da ona nosi jednu kulturološku i tradicionalnu dimenziju bez koje ne smijemo ostati", rekao je Aleksandar Joksimović iz Instituta za Biologiju mora.

Osim alata važno je da dokumentovano imamo sve podatke: obim ribolova, barke, mreže, sve to bi u pregovorima s EU trebalo zaštiti.

"Jer je to velika šansa, ne samo za razvoj ribarstva već i turizma, očuvanje lokalnih zajednica i očuvanje kulturnog nasljeđa", saopštila je Slavica Pavlović iz Ministarstva poljoprivrede.

Takav domaći zadatak dobio je Institut za biologiju mora koji će biti spona između ribolovaca i administracije.

"Naš zadatak je da u saradnji sa ribarima putem intervjua naučnog istraživanja, mjerenjem tog ulova, i načinom na koji se love uvedemo taj tip ribolova u statistiku", saopštio je Joksimović.

Crna Gora je u septembru prošle godine potpisala Deklaraciju za sprovođenje plana za mali obalni ribolov za Mediteran i Crno more. 18 potpisnica razmjenjuju iskustva, a danas su u Podgorici predstavnici generalne komisije za ribarstvo Mediterana, razgovarali o tome kako da se ribari uključe u proces odlučivanja.

Kada i zvanično postanemo dio Evrope, svaki izlazak na otvoreno more kao i ulov bilježiće informacioni sistem, što će dodatno urediti tu oblast. Cilj svega je da se malom obalnom ribolovu pokloni veći značaj jer on čini više od 80 odsto ukupne ribolovne flote kako na Mediteranu tako i u Crnoj Gori.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 06.03.2019.


Naslov: Redakcija