Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Zakonodavni odbor traži da se ne prihvati inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o prekršajima

03.07.2018.


Zakonodavni odbor predložio je da Ustavni sud ne prihvati Inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o prekršajima ("Sl. list CG", br. 1/2011, 6/2011 - ispr., 39/2011, 32/2014, 43/2017 - odluka US i 51/2017 - dalje: Zakon).

Osporenim odredbama tog Zakona predviđeno je da se izrečena novčana kazna za prekršaj za sva lica, koja nemaju novca za njeno namirenje, zamijeni kaznom zatvora ili rada u javnom interesu.

Zakonodavni odbor ocjenjuje da se osporene odredbe ne mogu dovesti u vezi sa Protokolom Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, s obzirom da se odnosi na ugovorne obaveze, koje su u domenu građanskog prava, a ne na izvršenje prekršajnih sankcija.

Ističu da osporene odredbe nijesu suprotne sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) kojim je propisano da niko ne može biti kažnjen za djelo koje, prije nego što je učinjeno, nije bilo propisano zakonom ili propisom zasnovanim na zakonu kao kažnjivo djelo, niti mu se može izreći kazna koja za to djelo nije bila predviđena.

"Jer se osporenom odredbom ne uređuje izricanje kazne zatvora, već zamjena već izrečene novčane kazne za izvršeni prekršaj supletornim zatvorom, a u cilju izvršenja izrečene kazne", piše u obrazloženju.

Ocjenjuje se da osporene odredbe Zakona ne predstavljaju kršenje člana Ustava kojim se zabranjuje prinudni rad.

"Ovo zbog toga što rad u javnom interesu kao prekršajna sankcija nije i ne može biti prinudni rad u smislu tog člana Ustava", navodi Zakonodavni odbor.

Odbor smatra da se osporene odredbe Zakona ne mogu dovesti u vezu sa Zakonom o izvršenju i obezbjeđenju ("Sl. list CG", br. 36/2011, 28/2014, 20/2015, 22/2017 i 76/2017 - odluka US) jer se taj zakon ne primjenjuje na izvršenje prekršajnih sankcija, jer je to uređeno Zakonom o prekršajima.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 30.06.2018.


Naslov: Redakcija