Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

VLADA CG: Utvrđeni predlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama i Zakona o nevladinim organizacijama, o dopuni Zakona o igrama na sreću i Zakona o infrastrukturi prostornih podataka

03.04.2017.


Vlada Crne Gore je, na održanoj 19. sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Analizu o realizaciji poreske politike za 2016. godinu. Ministarstvo finansija je zaduženo da nastavi sa aktivnostima na unapređenju poreskog sistema, vodeći računa o daljem usaglašavanju sa pravom i praksom Evropske unije, budućom fiskalnom strategijom i programom ekonomskih reformi. Poreska uprava je zadužena da primijeni sve mjere na naplati poreskog duga, te da u potpunosti primijeni mjere iz Zakona o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015) i Zakona o reprogramu poreskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016). Naglašeno je da to znači da će od 1. aprila prema poreskim dužnicima koji ne pokrenu program reprograma dugova biti preduzimane zakonske mjere koje uključuju i prinudnu naplatu, odnosno blokadu računa.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama. Polazeći od značaja održivog finansijskog restrukturiranja za privredu u cjelini, kao i za banke, ocijenjeno je opravdanim da se pristupi izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama ("Sl. list CG", br. 20/2015), u cilju prevazilaženja uočenih problema u primjeni i radi produžavanja njegovog važenja za još jednu godinu.

Utvrđen je i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama kojim se uređuje sistem finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija iz državnog budžeta. Predloženim izmjenama predviđeno je i da se u godišnjem zakonu o budžetu Crne Gore obezbjeđuju sredstva za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija, podržanih iz fondova Evropske unije. Prema novom modelu, ministarstva će u potpunosti preuzeti odgovornost za pripremu i realizaciju konkursa za finansiranje projekata i programa NVO u njihovoj nadležnosti, čime bi konkursi postali instrument sprovođenja javnih politika.

Takođe, Vlada je utvrdila i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o igrama na sreću kojim se vrši usaglašavanje važećeg Zakona sa novim odredbama Zakona o nevladinim organizacijama, kako bi se na detaljan i precizan način definisalo pitanje finansiranja planova i programa nevladinih organizacija. Predloženim rješenjem koje tretira samo dio Zakona o igrama na sreću koje se tiču finansiranja nevladinog sektora stvorene su pretpostavke za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama budući da je donošenje novog zakona o igrama na sreću predviđeno Programom rada Vlade za III kvartal ove godine.

Na sjednici je utvrđen i Predlog zakona o infrastrukturi prostornih podataka, kojim se stvaraju uslovi da se prikupljeni podaci čuvaju na jednom mjestu i u propisanom formatu, odnosno u elektronskom obliku. Pored toga, ovim dokumentom definiše se pravni okvir zа uprаvljаnje i rаzmjenu prostornih podataka koji sаdrži prаvilа zа postizаnje tehničke interoperаbilnosti u cilju dijeljenjа podataka u elektronskoj formi između nаdležnih institucijа putem mrežnih servisа. U tom kontekstu, definisan je i mehanizam koordinacije za osnivanje i funkcionisanje Geoportala.

Vlada je usvojila Izvještaj o javnom dugu Crne Gore na 31. decembar 2016. godine. U Izvještaju je navedeno da je javni dug Crne Gore na kraju prošle godine, bez depozita, iznosio 2.546,05 miliona eura ili 68,27 odsto bruto domaćeg proizvoda i sastojao se od 2.402,96 miliona eura državnog duga i duga lokalne samouprave od 143,09 miliona eura.

Shodno odredbama Zakona o budžetu Crne Gore za 2017. godinu ("Sl. list CG", br. 83/2016), Vlada je prihvatila je Ugovor o dugoročnom kreditu između Vlade Crne Gore-Ministarstva finansija i Ziraat Bank Montenegro i dala saglasnost o zaduživanju u iznosu od 15 miliona eura u cilju finansiranja budžeta za 2017. godinu.

Vlada je donijela Odluku o određivanju ličnosti, objekata i prostora koje obezbjeđuje Uprava policije koja će obezbijediti pružanje optimalne zaštite štićenim ličnostima, uz racionalniju upotrebu ljudskih i drugih resursa. Novina u odnosu na dosadašnja rješenja je to da je smanjen broj ličnosti koje se obavezno štite, jer su nosioci sudskih i tužilačkih funkcija izostavljeni, zbog izmjena Zakona o unutrašnjim poslovima i iskustava iz prakse. Eventualni statusi ličnosti iz pravosuđa mogu se, ukoliko na to ukažu razlozi bezbijednosti, rješavati primjenom odredbe kojom se definišu načini obezbjeđivanja drugih ličnosti. Takođe, smanjen je i broj objekata koji se obavezno štite, što je posljedica procjene stepena ugroženosti i faktičkog stanja.

Usvojen je Šesti polugodišnji izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju za period jul – decembar 2016, koji će biti upućen Skupštini na razmatranje.

Vlada je usvojila i Akcioni plan za usaglašavanje s pravnom tekovinom u oblasti Ekonomske i monetarne politike – Poglavlje 17, kojim su definisani koraci neophodni za usklađivanje crnogorskog zakonodavstva sa evropskim propisima u ovoj oblasti.

Donijeta je Strategija razvoja željeznice za period 2017 – 2027. godina, kojom su identifikovani svi problemi u željezničkom sektoru i utvrđena vizija budućeg razvoja. U tom smislu, definisane su smjernice za sistemski pristup rješavanju infrastrukturnih i institucionalnih pitanja u narednih deset godina, utvrđeni ciljevi i smjernice za razvoj željeznice, kao i okvirna finansijska sredstva za realizaciju razvojnih planova i izvori finansiranja. U raspravi je navedeno da je za ovu namjenu potrebno obezbijediti oko 100 miliona eura iz budžeta i evropskih fondova.

U cilju planskog i kontinuiranog obezbjedjenja potrebnih finansijska sredstva, Vlada je utvrdila Plan redovnog i investicionog održavanja, rekonstrukcije i izgradnje državnih puteva za 2017. godinu i usvojila Izvještaj o realizaciji Plana za prošlu godinu. Planom je predviđeno da se u 2017. godini za ovu namjenu utroši 37.987.263,25 eura.

Usvojen je Akcioni plan za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija za period 2017-2021. godina, kojim su predviđene sveobuhvatne aktivnosti koje nadležni organi trebaju preduzeti u cilju jačanja prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanja ljudskih prava, promovisanja alternativnih sankcija i mjera, smanjenja zatvorske populacije i poboljšanja uslova u zatvorima. Navedeno je da su aktivnosti u Akcionom planu usaglašene sa mjerama koje su predviđene u Akcionim planovima za Pregovaračka poglavlja 23 i 24, a izvršeno je i usaglašavanje i sa strateškim dokumentima u pravosudnom sektoru u vezi sa alternativnim sankcijama i mjerama.

Vlada je usvojila Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije integrisanog upravljanja granicom u 2016. godini, sa Akcionim planom za 2017. godinu. U raspravi je navedeno da su planirane mjere u prošloj godini skoro u potpunosti realizovane. Planom za 2017. godinu utvrđene su aktivnosti koje se odnose na: graničnu kontrola, suzbijanje i otkrivanje prekograničnog kriminala, četvoroslojni model kontrole pristupa, međuresorsku saradnja i koordinaciju i usklađeno djelovanje sa organima i institucijama Evropske unije.

Na sjednici, Vlada je usvojila i Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave u Crnoj Gori 2016-2020. godina, u 2016. godini, kao i Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja informacionog društva do 2020. godine, za 2017. godinu.

Vlada je, pored ostalog, utvrdila Predlog zakona o nacionalnom brendu i Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije o kojima je rasprava ranije završena, ali je odlučivanje bilo odloženo zbog dodatnog preciziranja određenih odredbi.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 30.03.2017.


Naslov: Redakcija