Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE NVO ZA ČLANA RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGISTRIMA PREBIVALIŠTA I BORAVIŠTA: Rok za podnošenja predloga 10 dana

31.12.2020.


U skladu sa članom 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG" br. 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje

JAVNI POZIV

za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta.

Osnovni cilj gore navedene radne grupe jeste priprema Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta u cilju potrebe unaprijeđenja zakonodavnog i regulatornog okvira kontrole, odnosno propisivanje pravnog osnova u cilju provjere tačnosti podataka u registru prebivališta.

Zadatak radne grupe je da izradi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registrima prebivališta i boravišta, za II kvartal 2020. godine, čija je svrha da doprinese poboljšanju i unapređenju zakona u oblasti prebivališta, odnosno provjere tačnosti podataka u registru prebivališta.

Broj predstavnika/ca nevladinih organizacija u radnoj grupi je dva (2).

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog/u predstavnika/cu za članstvo u radnoj grupi.

Više nevladinih organizacija mogu predložiti istog/u kandidata/tkinju.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo unutrašnjih poslova, 28.12.2020.


Naslov: Redakcija