Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA: Neradni dani povodom Nove godine 1. i 2. januar 2021. godine

31.12.2020.


Na osnovu Zakona o državnim i drugim praznicima ("Sl. list RCG", br. 27/2007 i "Sl. list CG", br. 36/2013), Nova godina praznuje se u petak 1. januara i subotu 2. januara.

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika ("Sl. list RCG", br. 56/93 i 27/94 - dr. zakon), vjernici pravoslavne vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo, radi svetkovanja vjerskog praznika za Badnji dan i Božić (dva dana) i to: sreda 6. januara (Badnji dan), četvrtak 7. januara (prvi dan Božića) i petak 8. januara (drugi dan Božića).

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.


IZVOR: Redakcija, 30.12.2020.