Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ŠKOLSKI KALENDAR ZA 2016/2017. GODINU: Za učenike osnovnih i srednjih škola neradni dani su ponedjeljak, 31. oktobar i utorak, 1. novembar 2016. godine


Školskim kalendarom za 2016/2017. godinu ("Sl. list CG", br. 42/2016) Ministarstvo prosvjete je za učenike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori predvidjelo manji odmor nakon prvog klasifikacionog perioda, tako da su neradni dani ponedjeljak, 31. oktobar i utorak, 1. novembar 2016. godine. Prvi radni dan nakon manjeg odmora je srijeda, 2. novembar.

Ministarstvo prosvjete je 27. juna 2016. godine donijelo Školski kalendar za 2016/2017. godinu kojim je utvrđeno da se prvi klasifikacioni period u osnovnim i srednjim školama završava u petak, 28. oktobra, a da drugi počinje u srijedu, 2. novembra 2016. godine.

Na osnovu propisanog broja radnih dana u školskoj godini odlučeno je da dva dana između klasifikacionih perioda budu neradna.

Izvor: Izvor: Vebsat Vijesti, 30.10.2016.