Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

LISTA KANDIDATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJI SU PREDLOŽENI ZA ČLANA/CU U NADGLEDNOM ODBORU INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE PODRŠKE


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", broj 7/2012), Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija objavljuje listu kandidata nevladinih organizacija koji su predloženi za člana/cu u Nadglednom odboru Instrumenta pretpristupne podrške.

Na osnovu Javnog poziva koji je Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija objavilo 18. marta 2016. godine, za predlaganje kandidata nevladinih organizacija za člana/icu u Nadglednom odboru Instrumenta pretpristupne podrške, predloženi su sljedeći kandidati:

Ana Vujošević, Centar za građansko obrazovanje, Podgorica

Organizacije koje su predložile Anu Vujošević za članicu u Nadglednom odboru Instrumenta pretpristupne podrške su:

- Centar za građansko obrazovanje (CGO), Podgorica,

- Centar za monitoring i istraživanje (CEMI), Podgorica,

- Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Podgorica,

- Juventas, Podgorica,

- Centar za antidiskriminaciju "Ekvista", Podgorica,

- Crnogorska LGBTIQ asocijacija "Kvir Montenegro", Podgorica,

- Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCR), Podgorica,

- SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Podgorica,

- Centar za istraživačko novinarstvo Crne Gore (CINCG), Podgorica,

- Udruženje roditelja i djece sa teškoćama u razvoju, Podgorica,

- Udruženje za podršku djeci sa teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Crne Gore, Podgorica,

- Udruženje fizioterapeuta za pomoć djeci i omladini sa smetnjama u razvoju, Podgorica,

- Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju "Naša inicijativa", Podgorica,

- NVO "Mladi Romi", Herceg Novi.

Momčilo Radulović, Evropski pokret u Crnoj Gori, Podgorica

Organizacije koje su predložile Momčila Radulovića za člana u Nadglednom odboru Instrumenta pretpristupne podrške su:

- Evropski pokret u Crnoj Gori, Podgorica,

- CAZAS, Podgorica,

- NVO "9 Decembar", Danilovgrad,

- Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka (MAPSS), Podgorica,

- Atlantski savez Crne Gore, Podgorica,

- Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM), Podgorica,

- Unija poslodavaca Crne Gore, Podgorica.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija, 29.03.2016.