Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O IDENTIFIKACIJI I REGISTRACIJI ŽIVOTINJA: Držalac ovaca i koza dužan je da vrši popis ovaca i koza dva puta godišnje i podatke o izvršenom popisu dostavi ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti do 15. aprila 2016. godine


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obavještava sve držaoce ovaca i koza u Crnoj Gori da prijave Godišnji popis ovaca i koza i ispune svoju obavezu koja je utvrđena Zakonom o identifikaciji i registraciji životinja ("Sl. list RCG", br. 48/2007 i "Sl. list CG", br. 73/2010, 40/2011 - dr. zakon i 48/2015 - dalje: Zakon).

Držalac ovaca i koza dužan je da vrši popis ovaca i koza dva puta godišnje sa stanjem na gazdinstvu na dan 1. marta i 31. decembara tekuće godine i podatke o izvršenom popisu dostavi ovlašćenoj veterinarskoj ambulanti u periodu od 1. marta do 15. aprila tekuće godine odnosno do 15. januara naredne godine.

Agrobudžetom u 2016 godini, Direktna plaćana u stočarskoj proizvodnji - Premije za priplodne ovce i koze - pravo na podršku imaju sva gazdinstva koja gaje više od 40 ovaca i/ili više od 30 koza u stadu. Plaćanje se odnosi samo na grla iznad minimalnog broja a kriterijum je ispunjen ako gazdinstvo drži taj broj grla minimalno šest mjeseci, obilježena grla ušnim markicama i registrovana u Centralnom registru gazdinstava i životinja, i da držalac životinja uredno vodi evidenciju u skladu sa Zakonom.

Ukoliko držalac ovaca i koza ne prijavi Godišnji popis ovaca i koza ne može ostvariti sljedeće:

-premiju u stočarskoj proizvodnji;

-prodati svoje životinje registrovanim objektima za klanje;

-predati mlijeko registrovanim objektima za preradu mlijeka;

-kretati životinje na katune, pijace, izložbe;

-dobiti Uvjerenje o zdravstvenom stanju životinja.

Držaoci ovaca i koza koji ne izvrše obavezu prijavljivanja Godišnjeg popisa ovaca i koza snose troškove sprovođenja mjera po Programu obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja i to:

-dijagnostičkih ispitivanja ovaca i koza na brucelozu;

-preventivne vakcinacije protiv antraksa na područjima koja su proglašena distriktima;

-identifikacije i registracije ovaca i koza.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 29.03.2016.