Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nijesu prihvaćene inicijative za ocjenu ustavnosti većeg broja zakona

30.12.2019.


Ustavni sud Crne Gore je na XII sjednici, održanoj 26. decembra 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda, u predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata:

• u predmetu U-I broj 15/16, jednoglasno donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 185. st. 2., 3.i 4 Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/2011 i 13/2018) i o odbacivanju zahtjeva za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donijetih na osnovu Zakona.

• u predmetu U-I broj 21/16, većinom glasova, donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 18. Zakona o štrajku ("Sl. list CG", br. 11/2015).

• u predmetu U-I broj 14/18, donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 12. stav 1. tačka 2 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list CG", br. 11/2015, 28/2015 i 42/2018).

• u predmetu U-I broj 22/18, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 2. stav 1. u dijelu koji glasi: "njihovom voljom" Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 6/16, od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list Crne Gore", br. 31/17)("Sl. list CG", br. 42/2017, 92/2017, 3/2018 - odluka US, 28/2018 - odluka US i 55/2018).

• u predmetu U-I broj 35/18, donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139. tačka 1. Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014, 53/2014 - dr. zakon i 4/2018 - odluka US) i o odbacivanju inicijative Gana Đokića za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 139.t ačka 1. istog Zakona.

• u predmetu U-II broj 19/17, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke Upravnog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" Nikšić o obračunu 2m3 za evidenciju potrošača, br. 216/1, od 26. februara 1999. godine i Odluke Upravnog odbora JP "Vodovod i kanalizacija" Nikšić o povećanju cijene komunalnih usluga, br. 5905/1, od 28. novembra 2015. godine.

• u predmetu U-II broj 8/18, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 3., 4., 5. i 6. Odluke o uslovima i načinu postavljanja i uklanjanja privremenih objekata u reklamnom prostoru Opštine Budva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 8/2011, 25/2016 i 44/2017), koju je donijela Skupština opštine Budva.

• u predmetu U-II br. 12/18 i 42/18, donio Rješenje:

POKREĆE SE POSTUPAK za ocjenu ustavnosti i zakonitosti:

I1. Odredaba člana 4: al.6. i 7.u dijelu koji glasi:"i magistralnih i regionalnih puteva u zoni zahvata DUPA-a koji predstavljaju gradsku ulicu i ulicu u naselju" i alineja 9. u dijelu koji glasi:" i magistralni i regionalni put u zoni zahvata DUPA-a koji predstavljaju gradsku ulicu i ulicu u naselju", člana 15. stav 1. člana 18.stav 1. alineja 1.,člana 19.stav 1.tačka a) al.1. i 2.,tačka b) al.1.i 2.,člana 20. stav 1. u dijelu koji glasi: " i magistralnom i regionalnom putu u zoni zahvata DUP-a koji predstavljaju gradsku ulicu i ulicu u naselju, člana 21. stav 1. u dijelu koji glasi:

"magistralnom i regionalnom putu (u granicama DUPA-a)", člana 23.stav 1.al. 1. i 2. i člana 24. stav 1.alineja 1.Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Službeni list Crne Gore- Opštinski propisi, ", boj: 32/11, 26/13, 33/14, 4/15, 10/15, 37/16, 48/16, i 19/17), koju je donijela Skupština opštine Mojkovac.

II2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Službeni list Crne Gore- Opštinski propisi", broj 29/19.), koju je donijela Skupština opštine Mojkovac.

II ODBACUJE SE inicijativa za pokretanje postupka za ocjnu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 25. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Službeni list Crne Gore- Opštinski propisi", broj 32/11, 26/13, 33/14, 4/15, 10/15, 37/16, 48/16, 19/17 i 29/19), koju je donijela Skupština opštine Mojkovac.

III ODBACUJE SE zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akat i radnji preduzetih na osnovu Odluke.

• u predmetu U-II broj 17/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Berane ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 4/19), koju je donijela Skupština opštine Berane na sjednici od 27. decembra 2018. godine i o odbacivnju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Berane ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 34/12) koju je donijela Skupština opštine Berane na sjednici održanoj 13. februara 2009.godine.

• u predmetu U-II broj 21/18, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 9. tačka b.) Oblast društvenih i humanističkih nauka stav 1. podtačka 2., stav 2. podtačka 1. i stav 3. podtačka 1. Mjerila o uslovima i kriterijumima za izbor u akademska zvanja, broj 05-1-107/2016, od 9. septembra 2016. godine, koja je donio Savjet za visoko obrazovanje.

• u predmetu U-II broj 51/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o lokalnim komunalnim taksama ("Službeni list Republike Crne Gore – Opštinski propisi", br. 42/06 i "Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi", br. 2/13), koju je donijela Skupština opštine Herceg Novi.

• u predmetu U-II broj 59/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Uredbe o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i oznakama zvanja službenika obezbjeđenja u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ("Službeni list Crne Gore", br. 62/16), koji je donijela Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. septembra 2016. godine i odbacivanju zahtjeva za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba Pravilnika.

• u predmetu U-II broj 4/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o donošenju Detaljnog urbanističkog plana za lokalitet "Pinješ 3" u Ulcinju ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 32/18), koju je donijela Skupština opštine Ulcinj.

• u predmetu U-II broj 9/19, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji, broj 4015/18-06-1342/1, koji je donio Senat Državne revizorske institucije, na sjednici od 5. jula 2018. godine.

• u predmetu U-II br. 61/18, većinom glasova, donio Rješenje o zastoju sa postupkom odlučivanja o ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju cijene isporučene vode i usluga odvođenja i prečišćavanja fekalnih voda, broj 17670, koju je donio Upravni odbor JP "Vodovod i kanalizacija" Podgorica, na sjednici odr 24. juna 2011. godine u trajanju od 90 dana.

• u predmetu U-II broj 31/15, većinom glasova, donio Odluku o ukidanju Odluke o javnim parkiralištima na teritoriji Glavnog grada Podgorice ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 13/15 i 16/17), koju je donijela Skupština Glavnog grada – Podgorice.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 26.12.2019.


Naslov: Redakcija