Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O REGULARIZACIJI NEFORMALNIH OBJEKATA: Primjena Zakona počinje 1. marta 2017. godine, a postupak se sastoji od dvije osnovne faze i to legalizacije i regularizacije. Postupak se može inicirati za objekte koji su upisani u katastar nepokretnosti. Uslov za pokretanje postupka jeste da su riješeni imovinskopravni odnosi na objektu i na zemljištu na kome je objekat izgrađen, što u slučajevima gdje je neformalni objekat izgrađen na tuđem zemljištu znači prekid - zamrzavanje postupka legalizacije, koji će se nastaviti nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

30.11.2016.


Primjena Zakona o regularizaciji neformalnih objekata ("Sl. list CG", br. 56/2016 - dalje: Zakon) počeće od 1. marta 2017. godine. Ovim Zakonom se uređuju uslovi i način regularizacije i legalizacije neformalnih objekata u koje spadaju stambeni, poslovni i poslovno-stambeni objekti, odnosno rekonstruisani dio postojećeg objekta na kojem su izvedeni grubi konstruktivni, građevinski radovi najmanje jedne etaže, izgrađeni bez građevinske dozvole ili suprotno građevinskoj dozvoli.

Postupak, kako je objasnio generalni direktor Direktorata za razvoj stanovanja Marko Čanović, se sastoji od dvije osnovne faze i to legalizacije i regularizacije.

"Legalizacija je u stvari rješavanje pravnog statusa objekta, sa aspekta imovinsko-pravnih odnosa, analize statike i seizmičke, odnosno provjere građevinskih standarda, plaćanja zakonom predviđenih naknada, donošenje rješenja i upis istog u katastar nepokretnosti. Regularizacija predstavlja krajnji cilj, odnosno usklađivanje izgleda objekta sa smjernicama planskog dokumenta, koja se završava izdavanjem rješenja o regularizaciji i brisanjem zabilježbe iz katastra nepokretnosti da je objekat izgrađen bez građevinske dozvole", objasnio je Čanović.

Vlasnik objekta, dodaje on, nakon prve faze dobija rješenje o legalizaciji, a nakon nakon toga ulazi se u regularizaciju i postiže se krajnji cilj čitavog procesa - promjena ambijenta.

"Dakle, legalizacija ima za cilj ispunjavanje obaveza nelegalnih graditelja prema državi, tj. njihovo uvođenje u legalne tokove, a regularizacija ima za cilj promjenu ambijenta, odnosno prostora na kojem su izgrađeni neformalni objekti i njihovo uređenje u skladu sa uslovima predviđenim planskim dokumentom. Drugim riječima, nijesmo željeli da jednostavno prepoznajemo stanje u prostoru, kako se to često dešavalo u zemljama ko je su realizovale slične projekte, već da ovo zaista bude nova etapa u uređenju tih područja na kojima se nalaze neformalni objekti", rekao je Čanović. Proces, kako objašnjava, počinje podnošenjem zahtjeva (na propisanom obrascu) nadležnom organu sa potrebnom dokumentacijom.

"Nadležnost za postupanje po zahtjevu je postavljena analogno nadležnosti za izdavanje građevinske dozvole, odnosno podijeljena je između opštinskih službi i Ministarstva. Postupak se može inicirati za objekte koji su upisani u katastar nepokretnosti. Uslov za pokretanje postupka jeste da su riješeni imovinskopravni odnosi na objektu i na zemljištu na kome je objekat izgrađen, što u slučajevima gdje je neformalni objekat izgrađen na tuđem zemljištu znači prekid - zamrzavanje postupka legalizacije, koji će se nastaviti nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa", naglašava Čanović.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 28.11.2016.


Naslov: Redakcija