Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PLANIRANjU PROSTORA I IZGRADNjI OBJEKATA: Predviđeno je da troškove rušenja snosi vlasnik bespravno podignutog objekta, što znači da će se naplatom troškova rušenja povratiti utrošena sredstva u budžet Crne Gore, a visina sredstava zavisiće od broja izvršenja rješenja o rušenju i efikasnosti naplate tih troškova od bespravnih graditelja

30.10.2020.


Imajući u vidu da postoji znatan broj donešenih rješenja o rušenju urbanističko-građevinske inspekcije i potreba efikasnog sprovođenja izvršenja tih rješenja Vlada je osnovala preduzeće "Zaštita prostora Crne Gore" koje je počelo odnedavno da radi.

Ovo preduzeće sprovodiće administrativna izvršenja rješenja o rušenju, uklanjanjanje i vraćanje u prvobitno stanje zemljišta i objekata. Kako je ukazao izvršni direktor Slađan Raičković već su dobili zahtjev za dostavljanje ponude, vrijednosti izvršenja po dostavljenim rješenjima o rušenju urbanističko-građevinske inspekcije za 22 objekta na području Podgorice, Budve, Berana, Bara i Ulcinja.

"Radi se uglavnom o objektima koji su počeli da se grade 2018. i 2019. godine, a tu ima i nelegalne dogradnje spratova", ukazao je Raičković. On naglašava da će početi sa sprovođenjem planiranih prijedloga za rušenje čim bude "gotov" tender za nabavku građevinske mehanizacije.

Kako naglašava u cilju operativnosti i što lakše pokretljivosti mehanizacije DOO "Zaštita prostora Crne Gore" je smještena u Danilovgradu, tačnije Bandićima, na magistralnom putu Podgorica – Danilovgrad.

"Preduzeće može takođe da vrši poslove za potrebe zaštite prostora, posebno u slučajevima elementarnih nepogoda, vanrednih situacija u smislu pojave klizišta, nestabilnosti terena, bujičnih nanosa, odrona, kao i u slučaju pojave zemljotresa. Ne treba država da angažuje privatne firme za te poslove nego mi možemo prvi da izlazimo na teren. Država sada ima svoju građevinsku firmu, što je jedinstveno u regionu", ukazao je Raičković.

Specijalizovano privredno društvo "Zaštita prostora Crne Gore" Danilovgrad, osnovano je "Odlukom o osnivanju" Vlade od 28. maja ove godine.

"Na osnovu analiza nadležnog ministarstva postoji znatan broj donesenih rješenja o rušenju urbanističko-građevinske inspekcije, i potrebno je efikasnije i jeftinije sprovođenje izvršenja ovih rješenja", ukazao je Raičković dodajući da je ovo jedan u nizu koraka ka zaštiti našeg zajedničkog prostora, resursa, koji moramo sa posebnom pažnjom da tretiramo i prenesemo budućim generacijama.

"Društvo je osnovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću koje je u 100 odsto vlasništvu države. Osnovano je kao građevinska firma koja će tržišno poslovati i obavljati djelatnosti kako rušenja objekata tako i: priprema gradilišta, ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem, razrada građevinskih projekata, zemljani radovi koji su vezani za niskogradnju i visokogradnju, izgradnja puteva i građevinskih staza, pripremnih radova za izgradnju hidro objekata, površinska miniranja", pojasnio je Raičković.

Takođe, po njegovim riječima društvo će se angažovati u slučaju vanrednih situacija, tokom saniranja šteta od elementarnih nepogoda, klizišta, nestabilnosti terena, bujičnih nanosa, odrona, kao i u slučaju pojave zemljotresa.

"U zimskom periodu može se angažovati na raščišćavanju sniježnog pokrivača u opštinama koje nemaju dovoljno mehanizacije za zimski period, čišćenje seoskih puteva i sl. Preduzeće će obavljati poslove za potrebe inspekcije koja djeluje u sastavu Uprave za inspekcijske poslove, Ekološke inspekcije, Inspekcije za stanovanje, Inspekcije za vode, Inspekcije za željeznički saobraćaj, Inspekcije za drumski saobraćaj i Inspekcije za državne puteve, za potrebe Nacionalnih parkova Crne Gore, organa lokalne uprave, Regionalnog vodovoda…", tvrdi Raičković.

Kako je istakao, čekaju da se završi tender za nabavku građevinske mehanizacije kojom će da raspolaže ova firma.

U skladu sa Planom javnih nabavki za 2020. godinu DOO,,Zaštita prostora Crne Gore" je pokrenula nabavku putem tendera, i to: tri građevinske mašine sa neophodnom opremom, dva teretna vozila – samoistovarivač, jedne prikolice za transport mehanizacije, jednog dostavnog vozila (putar) i jednog pneumatskog kompresora sa alatima za bušenje i razbijanje, u ukupnoj vrijednosti od 769.422,00 eura bez uračunatog PDV-a. Ovo su osnovna sredstva bez kojih privredno društvo ne bi moglo obavljati svoju djelatnost.

"Naša firma će i za potrebe Uprave javnih radova obavljati pripremne poslove gradilišta (radovi na uklanjanju postojećih dotrajalih objekata, raščišćavanje i sanacija terena i dr.). Za potrebe Uprave za šume moguće je izvršavati mašinsko čišćenje terena prije pošumljavanja", ukazao je Raičković.

Takođe, novim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 - ispr. i 82/2020), predviđeno je da troškove rušenja snosi vlasnik bespravno podignutog objekta, što znači da će se naplatom troškova rušenja povratiti utrošena sredstva u budžet Crne Gore, a visina sredstava zavisiće od broja izvršenja rješenja o rušenju i efikasnosti naplate tih troškova od bespravnih graditelja.

"Osnivanjem Društva i njegovim potpunim uvođenjem u privredni sistem Crne Gore dobiće se novo državno dobro, koje će kao resurs umnogome doprinijeti ozbiljnoj namjeri naše države po pitanju očuvanja zemljišta i prostora u Crnoj Gori", zaključuje Raičković.

Kako tvrdi Raičković formiranjem specijalizovanog privrednog Društva DOO "Zaštita prostora Crne Gore" bitno će uticati na smanjenje troškova izvršenja rješenja o rušenju bespravno podignutih objekata u odnosu na trenutno stanje i ostvarivanje većeg broja izvršenja na odobrenim sredstvima.

"Naime, Ministarstvo održivog razvoja i turizma je u 2019. i 2020. godini opredijelilo po osnovu rušenja objekata oko 1.000.000 eura. Očekuje se da će novoosnovano društvo smanjiti troškove u odnosu na dosadašnje koje je Ministarstvo održivog razvoja i turizma imalo, po osnovu rušenja bespravno podignutih objekata, a u svakom slučaju kao DOO u državnom vlasništvu će dio ostvarenog profita vratiti u budžet države", objasnio je Raičković.


IZVOR: Vebsajt CdM, 25.10.2020.


Naslov: Redakcija