Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

VLADA CG: Utvrđen Predlog zakona o tržištu kapitala, te set predloga zakona kojima se stvara pravni okvir za saradnju sa NATO-om i njegovim državama članicama

30.10.2017.


U sklopu usvajanja pravne tekovine NATO-a, kao obaveze koja proizilazi iz članstva u ovoj organizaciji, Vlada Crne Gore, na 46. sjednici održanoj 26. oktobra 2017. godine, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, utvrdila je:

· Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka sa Tajnim tehničkim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlanskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka i Povjerljivim bezbjednosnim aneksom Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka,

· Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o bezbjednosti podataka,

· Predlog zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Bezbjednosni aneks Sporazuma između potpisnica Sjevernoatlantskog ugovora o saradnji u vezi atomskih podataka

· Predlog zakona o potvrđivanju NATO Sporazuma o saopštavanju tehničkih podataka u odbrambene svrhe,

· Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma za uzajamnu zaštitu tajnosti izuma koji se odnose na odbranu i za koje su podnesene prijave patenata,

· Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između strana Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju njihovih snaga

· Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora, nacionalnih predstavnika i međunarodnog osoblja

· Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o pravnom položaju međunarodnih vojnih komandi uspostavljenih na osnovu Sjevernoatlantskog ugovora

· Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pravnom položaju misija i predstavnika trećih država pri Organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora.

Crna Gora će potvrđivanjem ovih sporazuma ispuniti unutrašnje uslove za njihovu primjenu, čime će se stvoriti pravni okvir za saradnju koju naša država ostvaruje s NATO-om i njegovim državama članicama.

Vlada je utvrdila Predlog zakona o tržištu kapitala. Pored usklađivanja sa regulativom Evropske unije, osnovni ciljevi donošenja ovog zakona su i veća zaštita investitora, obezbjeđenje pravednog, efikasnog i transparentnog tržišta kapitala, kao i smanjenje sistemskog rizika na tom tržištu. U raspravi je naglašeno da će se novim Zakonom na sveobuhvatan i konzistentan način urediti, prije svega, trgovanje hartijama od vrijednosti, osnivanje i poslovanje svih ovlašćenih učesnika na tržištu, i omogućiti adekvatniji i efikasniji nadzor nadležnih organa u postupku primjene Zakona.

Usvojena jeInformacija o Dodatku finansijskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije o Godišnjem akcijskom programu za Crnu Goru za 2015. godinu, kojim se opredjeljuju sredstva za implementaciju Strategije integrisanog upravljanja granicom.

Vlada je usvojila Informaciju o primjeni odluka Savjeta ministara Energetske zajednice u odnosu na primjenu Zakona o integrisanom sprječavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, čime su se stekli potrebni uslovi da Agencija za zaštitu životne sredine izda integrisanu dozvolu za rad EPCG - TE Pljevlja I. Savjet ministara energetske zajednice, u skladu sa Direktivom 2001/80/EC, odobrio je u oktobru prošle godine za TE Pljevlja zahtjev za OPT – OUT režim rada, koji podrazumijeva rad Termoelektrane sa postojećim emisijama u vazduh pod uslovom da postrojenje od 01.01.2018. do 31.12.2023. godine radi sa ograničenjem broja radnih sati, odnosno da utroši 20.000 sati u tom periodu. Pravila Energetske zajednice omogućavaju da postojeća postrojenja velikih ložišta koja su počela sa radom prije 1. jula 1992. godine mogu biti izuzeta od ograničenja vrijednosti emisija, ukoliko operater postrojenja dostavi Sekretarijatu Energetske zajednice Deklaraciju o režimu rada.

Vlada je usvojila Informaciju o polaznim osnovama za pregovore sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju tri projekta rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori. Ovim aranžmanom u ukupnom iznosu od 40 miliona eura planirana je rekonstrukcija dionice puta u dužini oko 20 km između Rožaja i Špiljana, rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta, u dužini od oko 16 km, između Tivta i plaže Jaz, kao i rekonstrukcija i proširenje sa dvije na četiri trake dionice puta, u dužini od oko 15.5 km, između Podgorice i Danilovgrada.

Usvojena je Informaciju o oglašavanju suvišnim motornih i priključnih vozila, radnih mašina i vozila specijalne namjene koje koriste Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore. Na osnovu izvršenog pregleda utvrđeno je da je 454 motornih i priključnih vozila i radnih mašina i vozila specijalne namjene, koja su stara između 20 i 45 godina, nepotrebno za funkcionisanje Vojske. Njihovom prodajom ostvario bi se značajan prihod za Ministarstvo odbrane koji bi se iskoristio za nabavku opreme za modernizaciju Vojske, u cilju postizanja pune interoperabilnosti Vojske Crne Gore sa NATO i partnerskim zemljama.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je razriješila dužnosti Aleksandra Erakovića, glavnog političkog savjetnika predsjednika Vlade Crne Gore, zbog prelaska na novu dužnost. 


IZVOR: Vebsajt Vlade, 26.10.2017.


Naslov: Redakcija