Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ELEKTRONSKOJ UPRAVI: Uputstvo državnim organima i organima državne uprave za pripremu dokumentacije za uspostavljanje informacionog sistema


Zakon o elektronskoj upravi ("Sl. list CG", br. 32/2014 - dalje. Zakon) propisuje obavezu državnim organima i organima državne uprave da prije uspostavljanja informacionog sistema pribave saglasnosti za uspostavljanje planiranog informacionog sistema od Ministarstva finansija i Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije.

U cilju pune primjene Zakona, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije je pripremilo Uputstvo državnim organima i organima državne uprave za pripremu dokumentacije o informacionom sistemu koji planiraju da uspostave. Cilj je da budući projekti iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija postignu pozitivne rezultate i daju konkretan doprinos razvoju informacionog društva u Crnoj Gori, kroz korišćenje zajedničkih resursa, unapređenje međusobne povezanosti i korišćenja savremenih tehnologija, a što će kao rezultat imati povećanje efikasnosti, i kvaliteta usluga koje državni organi i organi državne uprave pružaju.

Ovim uputstvom su date smjernice državnim organima i organima državne uprave, kao podnosiocima predloga projekta, a koje se odnose na pripremu neophodne dokumentacije, koju dostavljaju Ministarstvu u postupku traženja saglasnosti za uspostavljanje informacionog sistema.

Sastavni dio uputstva je i obrazac Zahtjeva za dobijanje saglasnosti za uspostavljanje informacionog sistema.

Uputstvo s pripadajućim obrascem se može preuzeti ovdje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, 29.10.2015.