Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 30. oktobra 2015. godine Treća posebna śednica drugog redovnog zasijedanja, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Anketnog odbora - Premijerski sat, razmatranje inicijative za pokretanje postupka za predlaganje Bankarskog ombudsmana


Treća - posebna śednica drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2015. godini biće održana 30. oktobra 2015. godine, sa početkom u 12 časova, u Velikoj sali.

Dnevni red:

- Premijerski sat i poslanička pitanja

118. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana 30. oktobra 2015. godine, sa početkom u 12 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

1. Zahtjev za saglasnost za izbor međunarodno priznatog nezavisnog spoljnjeg revizora Finansijskih izvještaja Centralne banke Crne Gore;

2. Izvještaj o realizaciji Godišnjeg akcionog plana Nacionalnog programa zaštite potrošača (NPZP) 2012-2015 za period jul 2014 – jun 2015;

3. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2014. godinu;

4. Finansijski izvještaj Komisije za hartije od vrijednosti za 2014. godinu sa Izvještajem nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2014. godinu.

5. Inicijativa za pokretanje postupka za predlaganje Bankarskog ombudsmana.

6. Tekuća pitanja.

Deseta śednica Anketnog odbora za prikupljanje informacija i činjenica o postupanju nadležnih državnih organa u zaštiti imovine i javnog interesa prilikom prodaje imovine Duvanskog kombinata Podgorica AD u stečaju biće održana 30. oktobra 2015. godine, sa početkom u 9 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

-usvajanje zapisnika sa osme i devete sjednice-

1. Dogovor u vezi sa aktivnostima Anketnog odbora shodno članu 9 Zakona o parlamentarnoj istrazi ("Sl. list CG", br. 38/2012).

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 29.10.2015.