Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ORUŽJU CG: Rasprava će trajati 20 dana

30.07.2020.


 

U skladu sa članom 15 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", 41/2018), Ministarstvo unutrašnjih poslova daje na javnu raspravu Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i upućuje javni poziv građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, političkim strankama, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim zainteresovanim organizacijama i zajednicama, koji su zainteresovani za pitanja koja se uređuju zakonom koji je predmet konsultacija da se uključe u javnu raspravu i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju Crne Gore.

 

Zakon se donosi da bi se uskladio s regionalnim okvirom Evropske unije i drugim relevantnim međunarodnim obavezama. Osnovi cilj ovog propisa je prenošenje Direktive (EU) 2017/853 Evropskog parlamenta i vijeća, od 17. maja 2017. godine.

 

Naime, potrebno je da se osigura da se: izvrši razvrstavanje oružja u kategorije, kao i da se definišu glavni djelovi oružja; unaprijedi rješavanje problema zloupotrebe vatrenog oružja u kriminalne svrhe; da se svo vatreno oružje i njegovi bitni djelovi evidentiraju u službenim evidencijama; da se preduzmu sve mjere da bi se oružje oduzelo od lica koje ne ispunjavaju uslove da ga nabavljaju, nose i drže; da se suzbije mogućnost prepravljanja akustičnog oružja i drugih vrsta oružja s municijom bez projektila u pravo vatreno oružje, pa je riješen problem upotrebe takvog oružja; onemogućeno je da se onesposobljeno oružje može ponovo osposobi za upotrebu; zabranjeno je posjedovanje poluautomatskog vatrenog oružja s fiksnim magacinom koji omogućava ispaljivanje velikog broja metaka, kao i poluautomatskog u kombinaciji s odvojenim magacinom koji ima veliki kapacitet.

 

Inicijative, prijedlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona mogu se dostaviti Ministarstvu unutrašnjih poslova, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog broj 22, 81000 Podgorica ili na fax: +382 20 224-017, kao i na e-mail: sektorup@t-com.me.

 

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti je službenica Mira Radović, koja je dužna da iste evidentira i nakon završenog konsultovanja sačini izvještaj, koji će sadržati pregled učesnika konsultovanja i dobijenih inicijativa, prijedloga, sugestija i komentara, koji će biti objavljen na internet stranici Ministarstva unutrašnjioh poslova i portalu e-uprave, u roku od 10 dana od dana od dana završetka rasprave.

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona trajaće 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova i portalu e-uprave.

 

 


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo unutrašnjih poslova, 27.07.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija