Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 30. jula 2015. godine śednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - razmatranje amandmana na predloge zakona, razmatranje predloga za imenovanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost i Agencije za sprječavanje korupcije


Druga śednica Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije biće održana 30.07.2015. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Bijelom salonu.

Dnevni red:

Informacija o stvaranju prostornih i administrativnih kapaciteta za početak rada Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije;

Izrada poslovnika o radu Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije;

Izbor predsjednika Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije;

Pokretanje postupka za izbor direktora Agencije za sprječavanje korupcije;

Preduzimanje mjera za obezbjeđenje prostornih kapaciteta i budžetskih sredstava za rad Savjeta i direktora Agencije za sprječavanje korupcije, do 1. januara 2016. godine;

Zahtjev za ekspertsku podršku Evropske komisije, za uspostavljanje Agencije za sprječavanje korupcije, Aleksandru Andriji Pejoviću, glavnom pregovaraču za vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore u Evropskoj uniji.

60. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike biće održana 30.07.2015. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

Razmatranje podnijetih amandmana na Predlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima.

49. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje biće održana 30.07.2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

Razmatranje amandmana na predloge zakona:

o izmjenama i dopunama Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima;

o veterinarstvu;

o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti dobrobiti životinja,;

o morskom ribarstvu i marikulturi;

o izmjenama i dopunama Zakona o divljači i lovstvu;

o izmjenama i dopunama Zakona o šumama;

o morskom dobru.

44. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu biće održana 30.07.2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

Razmatranje predloga za imenovanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost.

102. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje biće održana 30.07.2015. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

Amandmani na Predlog zakona o izmjeni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju:

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 29.07.2015.