Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 30. juna 2016. godine Deseta śednica prvog redovnog zasijedanja i śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Administrativnog odbora, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu - Razmatranje prijedloga zakona


Deseta śednica prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini biće održana 30. juna 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Plenarnoj sali.

Dnevni red:

1. Prijedlog odluke o upućivanju pripadnika vojske Crne Gore u mirovnu operaciju Evropske unije "EU NAVFOR – ATALANTA";

2. Prijedlog zakona o upravnom sporu;

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona;

4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima;

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o centralnom registru stanovništva;

6. Prijedlog zakona o državnom pečatu i pečatima državnih organa;

7. Prijedlog zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama;

8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o upravnom postupku;

9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o crnogorskom državljanstvu;

10. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi;

11. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama;

12. Prijedlog zakona o izmjenama zakona o ličnom imenu;

13. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim registrima;

14. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju;

15. Prijedlog zakona o računovodstvu;

16. Prijedlog zakona o reviziji;

17. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na ugljovodonike;

18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima;

19. Prijedlog zakona o životnoj sredini;

20. Prijedlog zakona o regionalnom vodosnabdijevanju Crnogorskog primorja;

21. Prijedlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata;

22. Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima;

23. Prijedlog zakona o jakim alkoholnim pićima;

24. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o veterinarstvu;

25. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama;

26. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o inspekcijskom nadzoru;

27. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o oznakama porijekla, geografskim oznakama i oznakama garantovano tradicionalnih specijaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;

28. Prijedlog zakona o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka;

29. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti;

30. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti;

31. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom;

32. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposenosti;

33. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektronskim medijima;

34. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim radio – difuznim servisima Crne Gore;

35. Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije međunarodne organizacije rada o noćnom radu broj 171;

36. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Crne Gore i Republike Bugarske o socijalnom osiguranju;

37. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o naučnoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije;

38. Godišnji izvještaj o stanju energetskog sektora u Crnoj Gori u 2014.godini;

39. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2015. godinu;

40. Prijedlog finansijskog izvještaja sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku;

41. Izvještaj o radu Agencije za nadzor osiguranja u 2015.godini;

42. Izvještaj o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015.godinu sa Finansijskim izvještajem Agencije za 2015.godinu i Izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2015.godinu;

43. Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu kapitala sa finansijskim izvještajem za 2015.godinu;

44. Izvještaj o realizaciji Strategije regionalnog razvoja 2010 – 2014. u 2014.godini;

45. Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2014. godini:

46. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2015.godine;

47. Izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2015. godinu;

48. Godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2015. godinu;

49. Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2015. godini;

50. Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva za 2015.godinu;

51. Izvještaj o radu Odbora za bezbjednost i odbranu za 2014.godinu;

52. Izbor i imenovanja.

Nastavak 149. i 150. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održane 30. juna 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevi red (nastavak 149. śednice)

5. Razmatranje amandmana (dva) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost,

6. Razmatranje amandmana (devet) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,

7. Razmatranje amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju,

8. Razmatranje amandmana na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava,

9. Razmatranje amandmana (sedam) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama,

11. Razmatranje amandmana (32) na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju

Dnevni red (150. śednica)

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR, koji je podnio poslanik Nebojša Medojević;

2. Prijedlog zaključaka povodom razmatranja Izvještaja Centralne banke Crne Gore o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure (EUR) i praćenja primjene Zakona, koji je podnio poslanik Nebojša Medojević;

3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnio poslanik Aleksandar Damjanović;

4. Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na ugljovodonike i

5. Tekuća pitanja.

67. śednica Administrativnog odbora biće održane 30. juna 2016. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

1. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, broj 01-54-1352-1/16 od 14. marta 2016. godine, radi davanja saglasnosti;

2. Utvrđivanje Prijedloga kandidata za dva člana Komisije za rangiranje kandidata za predsjednika Odbora Regulatorne agencije za energetiku;

3. Prijedlog odluke o isplati razlike u zaradi koju bi poslanik ostvario da poslaničku funkciju obavlja profesionalno, broj 00-63-14/16-123/3 od 4. maja 2016. godine, koji je dostavio Generalni sekretar Skupštine Crne Gore;

4. Prijedlog odluke o ostvarivanju prava na naknadu troškova za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe; i

5. Tekuća pitanja.

Nastavak 123. śednice Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu biće održane 30. juna 2016. godine, sa početkom u 09:00 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o crnogorskom državljanstvu;

2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama;

3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ličnom imenu;

4. Prijedlog zakona o državnom pečatu i pečatima državnih organa;

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o matičnim registrima;

6. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi;

7. Prijedlog zakona o javnim okupljanjima i javnim priredbama.

Izvor: Press služba Skupštine, 29.06.2016.