Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

POJAČAN INSPEKCIJSKI NADZOR OD 1. JUNA 2017. GODINE

30.05.2017.


Pojačani inspekcijski nadzor u toku turističke sezone, koji počinje da se sprovodi od četvrtka, 1. juna 2017. godine uticaće na poboljšanje kvaliteta cjelokupne ponude zemlje i turistima obezbijediti kvalitetnu uslugu, ocijenio je direktor Uprave za inspekcijske poslove, Božidar Vuksanović.

On je ukazao da se sprovođenjem pojačanog nadzora u turističkoj sezoni utiče na povećanje broja zakonito zaposlenih osoba, naplate budžetskih i lokalnih prihoda i broja registrovanih preduzeća.

"Takođe, ostvarujemo i napredak kod evidencije robe i usluga u prometu, izdavanja računa, uplate dnevnih pazara. Sve to utiče na poboljšanje kvaliteta cjelokupne turističke ponude naše zemlje. Naš cilj je da turistima i građanima obezbijedimo kvalitetnu turističku uslugu, kako bi Crna Gora bila poznata turistička destinacija", rekao je Vuksanović.

On je podsjetio da su subjekti nadzora već dobro upoznati sa njihovim radom, tako da se nada da će ovog ljeta imati manje posla, odnosno da će subjekti nadzora poslovati u skladu sa predviđenim propisima, što je ujedno i svrha sprovođenja pojačanog inspekcijskog nadzora.

"Uprava sprovodi pojačani nadzor u skladu sa svojim Programom pojačanog nadzora u turističkoj sezoni ove godine, koji je temeljen na iskustvima iz prethodnih sezona. Dakle, krećemo spremni sa ciljem da naš rad ove godine još više unaprijedimo", rekao je Vuksanović.

Formiran je, kako je objasnio, Koordinacioni tim Uprave za sprovođenje pojačanog nadzora u turističkoj sezoni, koji će usmjeravati i koordinirati radom inspekcija. Članovi tog tima su glavni inspektori pojedinih inspekcija Uprave, a njegovo sjedište je u Budvi.

Na sastancima Koordinacionog tima, koji se održavaju jednom sedmično, precizira se dinamika planiranih aktivnosti i utvrđuju predlozi za rješavanje prioritetnih pitanja. Tim sastancima prisustvuju i načelnici komunalne policije svih primorskih opština, kao i predstavnik Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, kao i drugi relevantni saradnici.

"Fokus ćemo usmjeriti naročito na pojačane kontrole postavljanja privremenih objekata u zoni morskog dobra, zakonitost zapošljavanja i radnih odnosa, kontrole zapošljavanja stranaca, ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti ugostiteljskih objekata, trgovine, izdavanja fiskalnih računa u ugostiteljstvu i trgovini, uključujući i kontrolu porijekla i evidencije porijekla robe, sanitarno-higijenskih uslova u ugostiteljskim i objektima za kolektivni smještaj, kao što su hoteli", precizirao je Vuksanović.

On je naveo da će inspektori od 1. juna do kraja avgusta svakodnevno biti prisutni na terenu u primorskim opštinama i prepoznatim turističkim centrima na sjeveru.

"Već od 1. maja smo počeli pojačani nadzor na primorju i to putem mobilnih ekipa. Tako je Sanitarna inspekcija u periodu od 1. do 15. maja obavljala pojačani nadzor u objektima za kolektivni smještaj, odnosno hotelima i odmaralištima, u dijelu kontrole sanitarno-higijenskih uslova", naveo je Vuksanović.

Tržišna inspekcija je obavljala nadzor u pogledu poštovanja propisanih obaveza preduzeća u dijelu podnošenja nadležnim organima prijava trgovine i zanatstva, vođenja propisane evidencije o nabavci i prodaji robe, isticanja cijena proizvoda i usluga, uključujući upoređivanje istaknutih sa utvrđenim cijenama, kao i izdavanje računa.

Sve inspekcije su, kako je dodao, za utvrđene nepravilnosti, preduzele propisane mjere.

Vuksanović je, govoreći o broju angažovanih inspektora tokom pojačanog inspekcijskog nadzora, ukazao da će se on sprovoditi preko domicilnih i angažovanih inspektora iz Turističke, Tržišne, Inspekcije rada, Zdravstveno-sanitarne, Inspekcije zaštite prostora, koji će svakodnevno biti prisutni u Ulcinju, Baru, Budvi, Tivtu, Kotoru i Herceg Novom, kao i u planinskim turističkim centrima.

"U zavisnosti od stanja na terenu i problema koji se budu javljali, u pojačani nadzor ćemo po potrebi uključivati i druge inspekcije. Planirano je da na primorju bude oko 90 inspektora koji će svakodnevno biti prisutni na terenu", precizirao je Vuksanović.

Za sve građane Crne Gore, kao i za turiste, na raspolaganju je i call centar Uprave, 080 555 555, preko kojeg mogu svi da prijave nepravilnosti na terenu ili se obrate za zaštitu svojih prava, a inspektori će po već utvrđenoj praksi, po osnovu zaprimljenih inicijativa obaviti inspekcijski nadzor.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 28.05.2017.


Naslov: Redakcija