Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PRAVILNIK O GRANIČNIM VRIJEDNOSTIMA BUKE, NAČINU MJERENJA BUKE UNUTAR I VAN UGOSTITELJSKIH OBJEKATA I NAČINU UPOTREBE I USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA LIMITATOR JAČINE ZVUKA: Pravilnik u primjeni od 1. maja 2019. godine

30.04.2019.


U okviru nastojanja Ministarstva održivog razvoja i turizma da se zakonskim i podzakonskim propisima obezbijede preduslovi za prevazilaženje dugogodišnjeg problema crnogorskog turizma koji je prouzrokovan bukom od preglasne muzike iz ugostiteljskih objekata, izrađen je poseban Pravilnik koji počinje sa primjenom 1. maja ove godine, saopšteno je iz tog resora.

Povodom početka primjene Pravilnika o graničnim vrijednostima buke, načinu mjerenja buke unutar i van ugostiteljskih objekata i načinu upotrebe i uslovima koje mora da ispunjava limitator jačine zvuka ("Sl. list CG", br. 20/2019), elektronski regulator koji se instalira na uređaju preko koje se emituje muzika radi ograničavanja jačine zvuka u/iz ugostiteljskog objekta do nivoa propisane granične vrijednosti, u Ministarstvu održivog razvoja i turizma održan je sastanak sa predstavnicima komunalnih inspekcija i komunalnih policija svih opština u Crnoj Gori.

Na sastanku je prezentovana regulativa koja se odnosi na postupak mjerenja buke, kao i mogući način instaliranja i rada limitatora buke.

" Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu ("Sl. list CG", br. 2/2018, 4/2018 - ispr. i 13/2018), pored ostalog, propisane su i odredbe koje se odnose na zaštitu od buke od elektroakustičkih i/ili akustičkih uređaja (član 80), kojim je definisana i uloga ovlašćenih organizacija akreditovanih za mjerenje buke (u Crnoj Gori ima ih četiri)", saopšteno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Zaštita od buke je u isključivoj nadležnosti lokalne samouprave i u postupku sprovođenja inspekcijskog nadzora kod zaštite od buke posebnu ulogu imaju ovlašćeni organi lokalne uprave - komunalna inspekcija ili lokalna turistička inspekcija, zavisno od sistematizacije i organizacije rada, kao i komunalna policija koja vrši mjerenje nivoa buke u i van ugostiteljskih objekata.

"U cilju efikasnijeg eliminisanja, odnosno minimiziranja problema buke u i iz ugostiteljskih objekata, Ministarstvo je izradilo Uputstvo za provođenje zakonskih mjera i radnji za zaštitu od buke od elektrokustičkih i/ill akustičkih uređaja koje će biti objavljeno na sajtu Ministarstva i upućeno lokalnim samoupravama (komunalnoj inspekciji, lokalnoj turističkoj inspekciji i komunalnoj policiji)", navodi se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 25.04.2019.


Naslov. Redakcija