Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nisu prihvaćene inicijative za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu i Zakona o upravnom sporu

30.04.2019.


Ustavni sud je na IV sjednici, održanoj 25. aprila 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda, u predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata:

- u predmetu U-I broj 28/16, većinom glasova, donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu ("Sl. list CG", br. 2/2016).

- u predmetu U-I broj 1/18, donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 26. st. 1. i 2. Zakona o upravnom sporu ("Sl. list CG", br. 54/2016);

- u predmetu U-II broj 28/16, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 18. Odluke o porezu na nepokretnosti ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 2/2016),koju je donijela Skupština opština Budva.

- u predmetu U-II broj 35/16, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 2. Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 29/2014, 10/2015 - ispr., 18/2015 - ispr. i 21/2015 - ispr. i "Sl. list CG", br. 6/2019 - odluka US), u dijelu koji glasi: morskog dobra i sl.", koju je donijela Skupština opštine Kotor.

- u predmetu U-II broj 47/16, donio Rješenje: o pokretanju pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 188. stav 2. Sudskog poslovnika ("Sl. list CG", br. 65/2016 i 19/2019 - dr. pravilnik), koji je donijelo Ministarstvo pravde Crne Gore i o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba čl. 177., 178. i člana 188. stav 1. istog Sudskog poslovnika.

- u predmetu U-II broj 24/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 19. Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 18/2012 i 48/2015), koju je donijela Skupština Prijestonice Cetinje.

- u predmetu U-II broj 28/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 15. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 8/2014, 14/2014 - ispr., 36/2014, 36/2015 - ispr. i 12/2017), koju je donijela Skupština opštine Bijelo Polje.

- u predmetu U-II broj 32/18, donio Rješenje o pokretanju postupka за оcjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 23. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 39/2011), koju je donijela Skupština opštine Kolašin.

- u predmetu U-II broj 67/18, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o anonimizaciji podataka u sudskim odlukama, Su.I.br. 85/2010, od 19. aprila 2011. godine, koji je donio predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore.

- u predmetu U-II broj 8/15, donio Odluku o ukidanju Odluke o uslovima i načinu sahranjivanja umrlih i uređivanju i održavanju groblja ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 19/1998 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 40/2015 i 34/2016), koju je donijela Skupština opštine Podgorica.

Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 25.04.2019.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija