Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

UREDBA O IZMJENAMA UREDBE O ORGANIZACIJI I NAČINU RADA DRŽAVNE UPRAVE: Praćenje strategije inovacione djelatnosti briše iz nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

29.12.2020.


Vlada Crne Gore donela je Uredbu o izmjenama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. Izmjenama se praćenje strategije inovacione djelatnosti briše iz nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta (MPNKS).

Usluge podrške startapovima i razvoj naučno-tehnoloških parkova brišu se iz nadležnosti MPNKS i dodaju u nadležnost Ministarstva ekonomskog razvoja (MER), budući da je to propisano kao dio Nacionalnog inovacionog sistema u skladu sa Zakonom o inovacionoj djelatnosti ("Sl. list CG", br. 82/2020).

Imajući u vidu dugotrajnu izgradnju kapaciteta unutar ranijeg Ministarstva nauke vezano za EU Okvirni program za istraživanje i inovacije i njegov sve veći fokus na inovacije, a takođe i potrebu da se zadrži veza inovacija sa naukom u Crnoj Gori, poslovi nacionalnih kontakt osoba za ovaj program u dijelu inovacija, i to zaposlenih sa ranijim iskustvom u sprovođenju programa, predviđeno je da budu u Ministarstvu ekonomskog razvoja, kao i politički dijalog sa EU u domenu inovacija, što se dodaje u dio nadležnosti MER.

Stimulisanje zaštite i razvoja pronalazaka iz MPNKS prebacuje se u nadležnost MER, budući da su pronalazači definisani kao subjekti koji obavljaju inovacionu djelatnost u Zakonu o inovacionoj djelatnosti.

Takođe, propisuje se i nadležnost MER za sprovođenje podsticajnih mjera za razvoj inovacija u saradnji sa drugim nadležnim institucijama, u skladu sa lex specialis Zakonom o podsticajnim mjerama za razvoj istraživanja i inovacija ("Sl. list CG", br. 82/2020), koji se dominantno odnosi na oblast inovacija.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 25.12.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija