Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O PLANIRANjU PROSTORA I IZGRADNjI OBJEKATA: Za legalizaciju 2.000 "divljih" objekata u Pljevljima

29.12.2017.


Opština Pljevlja je spremna za primjenu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata("Sl. list CG", br. 64/2017) pošto ima zaposlene različitih, a potrebnih zanimanja, ukazala je sekretarka za uređenje prostora Mira Čolović.

Predstoji imenovanje glavnog gradskog arhitekte.

U toku je, kaže ona, priprema odluke o naknadi za komunalno opremanje za bespravne objekte.

"U opštini ima oko 3.000 neformalnih objekata od čega 1.000 do 1.200 pomoćnih, pa tako može da se kaže da ima oko 1.800-2.000 pravih neformalnih objekata", ukazala je Čolović.

Koliko od njih može da bude legalizovano, u ovoj fazi nije moguće znati.

"To ćemo znati nakon donošenja plana generalne regulacije. Takođe, broj objekata namijenjenih za osnovno stanovanje ćemo znati, nakon podnošenja zahtjeva za legalizaciju i urađenog ortofoto snimka", navela je Čolović.

Troškovi legalizacije obuhvataju komunalnu naknadu, koju utvrđuju opštine, a koja zavisi od površine, lokacije i namjene objekta. U nadležnom sekretarijtu nemaju podatak o iznosu novca koji bi opština prihodovala legalizacijom, budući da je, kako kažu, u toku priprema odluke o naknadi za komunalno opremanje za bespravne objekte.

Zakon važi od 14. oktobra 2017. godine. Vlasnici bespravnih objekata treba da podnesu zahtjev za legalizaciju u roku od devet mjeseci od stupanja zakona na snagu, odnosno zaključno sa 17. julom 2018. godine. Ako to ne urade, predviđeno je plaćanje naknade za korišćenje prostora opštini, uvećanog poreza za bespravni objekat i konačno uklanjanje objekta. Od 22. decembra opštini Pljevlja podnijeta su 64 zahtjeva za legalizaciju.

Čolović napominje da regulisanje statusa bespravno izgrađenih objekata ima poseban značaj za opštinu, koja shodno ovom Zakonu i Zakonu o lokalnoj samoupravi ("Sl. list RCG", br. 42/2003, 28/2004, 75/2005 i 13/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 3/2010 - ispr., 38/2012, 10/2014, 57/2014 - dr. zakon i 3/2016) u okviru sopstvenih poslova, uređuje građevinsko zemljište i stvara uslove za izgradnju, naročito, infrastrukturnih objekata.

"Vlasnicima neformalnih objekata se omogućava da objekte uvedu u zakonske tokove, čime se stvaraju pretpostavke za ekonomsku valorizaciju tih objekata kroz funkcije za koje su namijenjeni ili davanje u promet. Postupak legalizacije se pokreće podnošenjem zahtjeva Sekretarijatu za uređenje prostora opštine, na posebnom obrascu koji može da se preuzme na šalteru Građanskog biroa u zgradi opštine, ili na zvaničnom sajtu opštine", rekla je Čolović.

Uz zahtjev se podnosi elaborat primjera izvedenog stanja izgrađenog objekta koji je izradila licencirana geodetska organizacija, ovjerava Katastar. Treba dostaviti dokaz o postojanju objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno izvod iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti.


IZVOR: Vebsajt CdM, 27.12.2017.


Naslov: Redakcija