Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZABRANA ZAPOŠLJAVANJA DO 1. MARTA 2020. GODINE: Mjera se odnosi na državne organe i javne ustanove, čiji je osnivač država, a ista preporuka je data i sudstvu, državnom tužilaštvu i jedinicama lokalne samouprave

29.10.2019.


Vlada Crne Gore zadužila je državne organe i javne ustanove, čiji je osnivač država da obustave zapošljavanja na neodređeno i određeno vrijeme do 1. marta 2020, uz izuzetak da je moguće zasnovati radni odnos uz saglasnost Užeg kabineta Vlade.

Sudstvu, državnom tužilaštvu i jedinicama lokalne samouprave Vlada je preporučila da isto tako postupe.

Pored toga, Vlada je državne organe i javne ustanove zadužila, da donesu rješenja o prestanku radnog odnosa licima koja su zaključila radni odnos na određeno vrijeme nakon isteka roka na koji je odnos zasnovan, s tim što se radni odnos ne može produžiti do 1. marta 2020. godine bez prethodne saglasnosti Užeg kabineta Vlade.

Istu takvu normu Vlada predlaže sudstvu, državnom tužilaštvu i jedinicama lokalne samouprave.

Vlada je usvojila Izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020. za period 1. april - 30. jun 2019. godine i donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru.

Ministarstvo javne uprave je zaduženo da do 1. marta 2020. godine dostavi Vladi objedinjeni izvještaj o realizaciji Plana optimizacije javne uprave 2018-2020 za III i IV kvartal 2019. godine.

Izmijenjenom Odlukom propisano je da se Sporazum o prestanku radnog odnosa ne može zaključiti sa zaposlenim koji obavlja poslove, koji su od posebnog značaja za nesmetano i redovno vršenje poslova neophodnih za ostavarivanje nadležnosti organa, odnosno pravnog lica u kome je zaposleno to lice.

"Takođe je propisano da se na radno mjesto zaposlenog kojem je prestao radni odnos u skladu sa stavom 1 člana 6 Odluke ne može zaposliti drugo lice, te da se to radno mjesto ukida izmjenom akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, u roku od 30 dana, od dana isplate otpremnine", saopšteno je iz Vlade.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 24.10.2019.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija