Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SVETSKA BANKA: Prema kriterijumu lakoće poslovanja Crna Gora napredovala za jednu poziciju na listi SB


Crna Gora je 46. na listi od 189 zemalja po lakoći poslovanja, što znači da je napredovala za jedno mjesto odnosu na prošlu godinu, pokazao je Doing Business izvještaj za period jun 2014 – jun 2015. godina.

 Uvažavajući činjenicu da je u ovogodišnjem Izvještaju došlo do promjene metodologije u sedam od ukupno 10 indikatora, i to u oblastima "izdavanja građevinskih dozvola", "dobijanja električne energije", "registrovanja nepokretnosti", "prekogranična trgovina", "zaštita manjinskih investitora", "rješavanje problema insolventnosti" i "izvršenja ugovora", prilikom globalnog rangiranja zemalja u DB2016 došlo je do značajnog pomjeranja.

S tim u vezi, prošlogodišnji globalni rang, u kojem je Crna Gora zauzela 36. mjesto, revidiran je tako da je, po novoj metodologiji za period jun 2013 – jun 2014. godina, našoj zemlji dodijeljeno 47. mjesto. Dakle, Crna Gora je, u odnosu na prošlu godinu, napredovala u globalnom rangu za jedno mjesto, zauzevši 46. poziciju u ovogodišnjem Izvještaju, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Kako se navodi u saopštenju, promjena u metodologiji ima za cilj širenje obima seta indikatora koji, prije svega, mjere efikasnost transakcije ili usluga, tako da pokrivaju i aspekte kvaliteta tog servisa, kao i širenje obima seta indikatora, koji već mjere neke aspekte kvaliteta propisa, tako da uključuju i nedavne dobre prakse u obuhvaćenim oblastima.

"Naime, novu metodologiju karakteriše rangiranje lakoće poslovanja koje se vrši u odnosu na zemlje koje su ocijenjene kao najbolje prakse u pojedinim oblastima (distance to frontier score). Dosadašnje rangiranje se vršilo u odnosu na prosječeni rezultat različitih zemalja u okviru pojedinačnih oblasti", navedeno je u saopštenju.

Napredak Crne Gore, prepoznat u najnovijem Izvještaju ostvaren je, prije svega, zahvaljujući reformama ostvarenim u oblastima "izdavanja građevinskih dozvola" i "plaćanja poreza".

"U oblasti "izdavanja građevinskih dozvola", Crna Gora je ostvarila napredak za 11 mjesta. zauzimajući 91. mjesto na globalnom rangu, i to prvenstveno zbog aktivnosti koje su preduzete u dijelu skraćenja trajanja postupka (sa 158 na 154 dana) i smanjenja troškova. Istovremeno, napominjemo da je kod ovog indikatora u ovogodišnjem Izvještaju uveden novi podindikator koji ocjenjenuje kontrolu kvaliteta izgradnje", ističe se u saopštenju.

U oblasti "plaćanja poreza", Crna Gora je ostvarila napredak za 33 mjesta, zauzimajući 64. mjesto na globalnom rangu.

Napredak je prepoznat u dijelu smanjenja procedura (sa 29 na 17), skraćenja trajanja postupka (sa 320 na 314 sati u godini) i smanjenja troškova.

Crna Gora je zadržala prošlogodišnju poziciju u indikatorima "izvršenje ugovora" i "prekogranična trgovina".

"Kod indikatora "započinjanje biznisa", Crna Gora je nazadovala za četiri mjesta (sa 55. na 59. mjesto) iako su broj procedura, kao i vrijeme trajanja postupka, ostali isti, dok je napredak prepoznat u dijelu smanjenja troškova (sa 1.6 na 1.4 odsto od dohotka po stanovniku)", stoji u saopštenju.

Kod indikatora "dobijanja električne energije", Crna Gora je nazadovala za jedno mjesto (sa 162. na 163. mjesto) gdje je evidentirano da je u ovoj oblasti došlo do povećanja broja procedura sa pet na sedam, značajnog povećanja trajanja postupka sa 71 dan na 142 dana, dok je došlo do smanjenja troškova sa 467.9 na 464.8 odsto od dohotka po stanovniku. "Istovremeno, napominjemo da je kod ovog indikatora u ovogodišnjem Izvještaju uveden novi podindikator koji ocjenjenuje pouzdanost snadbijevanja i transparentnost tarifa", navode u Ministarstvu finansija.

U oblasti "registracije nepokretnosti", Crna Gora je nazadovala za dva mjesta., zauzimajući 79. mjesto na globalnom rangu.

"Iako nije došlo do pozitivne promjene u globalnom rangu, napredak je prepoznat zbog promjene u metodologiji gdje je došlo do uvođenja novog podindikatora koji ocjenjuje kvalitet administracije", objašnjeno je u saopštenju.

U oblasti "dobijanja kredita", Crna Gora je ostvarila neznatan pad sa 6. na 7. mjesto u globalnom rangu, iako je ostvaren napredak u indeksu o posjedovanju kreditnih informacija.

U oblasti "zaštita manjinskih investitora", Crna Gora je zabilježila pad od tri mjesta, zauzimajući 36. mjesto. Kod ovog indikatora je došlo do smanjenja relevantnih podindikatora sa devet na tri.

Kod indikatora "rješavanje problema insolventnosti", Crna Gora je zabilježila pad sa 33. na 36. mjesto, iako je stanje u podindikatorima ostalo nepromijenjeno u odnosu na prošlu godinu. Istovremeno, napominjemo da je broj podindikatora smanjen sa devet na četiri, dodaje se u saopštenju Ministarstva.

Od zemalja u regionu bolje od Crne Gore ove godine rangirane su Makedonija (12), Slovenija (29) i Hrvatska (40), dok su lošije rangirane Srbija (59), Kosovo (66), Bosna i Hercegovina (79) i Albanija (97).

Izvor: Vebsajt CdM, 28.10.2015.