Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

TRŽIŠTE OSIGURANJA U CRNOJ GORI NASTAVLJA TREND POZITIVNOG POSLOVANJA

29.08.2019.


Tržište osiguranja u Crnoj Gori je u 2018. godini nastavilo profitabilno poslovanje, pa je ukupna neto dobit iznosila 7,1 milion eura, pokazao je Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja.

Podaci pokazuju da je svih devet osiguravajućih kuća koje su prisutne na crnogorskom tržištu pozitivno poslovalo i da je njihova aktiva dostigla sumu od 212 miliona eura što je 2,2 odsto više nego u uporednom godišnjem periodu. Izvještaj je pripremila Agencija za nadzor tržišta osiguranja (ANO).

Kako su objasnili iz ANO aktiva osiguravajućih kuća je porasla, prije svega, zbog kratkoročnih ulaganja koja su na kraju 2018. godine bila 22,5 miliona eura i taj novac je ulagan u obveznice Crne Gore.

Crnogorski osiguravači su na kraju prošle godine raspolagali sa dugoročnim i kratkoročnim obveznicama države Crne Gore u ukupnoj vrijednosti od 138,7 miliona eura što je 8,7 odsto više nego godinu ranije. Dugoročna ulaganja u državne obveznlce društava za životna osguranja su bila 73,3 miliona eura, a društava za neživotna osiguranja 51,1 milion eura. Obveznice države Crne Gore na kraju prošle godine ostvaruju izuzetno visoko učešće u ukupnim dugoročnim finansijskim ulaganjima crnogorskog trzišta osiguranja na nivou od 88,7 odsto”, istakli su u ANO.

Državne obveznice su hartije koje emituje država, a koje su u funkciji održavanja likvidnosti državnog budžeta.

Izvještaj je pokazao da je stanje na tržištu osiguranja stabilno, sa nastavkom pozitivnih trendova u kretanju glavnih pokazatelja na tržištu u 2018. godini.

Devet društava za osiguranje ostvarilo je ukupnu bruto fakturisanu premiju u iznosu od 86,8 miliona eura u prošloj godini, što predstavlja rast od 6,2 odsto u odnosu na 2017. godinu. Gustina osiguranja (bruto premija po glavi stanovnika) iznosila je 139,6 eura i zabilježila je rast od 6,2 odsto u poređenju sa godinom ranije. Svih devet osiguravajućih kuća na tržištu osiguranja u Crnoj Gori je bilo kapitalno adekvatno i likvidno, dok je pokazatelj solventnosti osiguravača na nivou tržišta ostvario prosječnu vrijednost od 1,8. Posmatrano na nivou cjelokupnog tržišta osiguranja ostvaren je visok nivo pokazatelja ažurnosti u rješavanju šteta od 92,7 odsto”, podaci su ANO.

Rastu ukupne bruto fakturisane premije na nivou tržišta osiguranja najviše je doprinio rast brute fakturisane premije neživotnih osiguranja i to u apsolutnom iznosu od 3,99 miliona eura, dok je rast bruto fakturisane premije životnih osiguranja bio 1,06 miliona eura. Analiza ANO pokazuje da je najzastupijenija vrsta osiguranja na tržištu i dalje osiguranje od odgovornosti zbog upotrebe motornih vozila gdje je fakturisano 36,7 miliona eura bruto premije i ostvareno učešće od 42,3 odsto u ukupno fakturisanoj premiji na tržištu.

Pored ove vrste, značajnija učešća su ostvarila: osiguranje života (15,7 odsto), osiguranje od posljedica nezgode (12,4 odsto), ostala osiguranja imovine (8,1 odsto) i kasko osiguranje motornih vozila (7,38 odsto).

Iz ANO su objasnili da su ove vrste osiguranja u tržišnoj bruto fakturisanoj premiji u prošloj godini učestvovala sa 85,7 odsto i to predstavija blagi rast u odnosu na 2017. godinu kada je učešće tih vrsta osiguranja bilo 85,2 odsto.

Podaci ukazuju na visoku koncentraciju tžišta na veoma mali broj vrsta osiguranja, ali i na činjenicu da i dalje najznačajniju zastupljenost na tržištu osiguranja imaju obavezna osiguranja u saobraćaju i to na nivou od 43,5 odsto”, ocjena je u Izvještaju.

Na crnogorskom tržištu osiguranja u toku 2018. godine poslove osiguranja je obavljalo devet osiguravajućih kuća od kojih su četiri za poslove životnih osiguranja i pet kuća za poslove neživotnih osiguranja.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, izvod iz vijesti. 24.08.2019.


Naslov: Redakcija