Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA: Potrošači imaju pravo i pravni interes da tužbom traže da se utvrdi da je njihov dug obuhvaćen zastarjelošću i da se naloži komunalnim preduzećima da ga brišu iz evidencije

29.08.2018.


Građani, prema novoj sudskoj praksi, mogu da preduhitre komunalna preduzeća i prije nego ih utuže, sami tužbom iniciraju sudski postupak za utvrđivanje zastare duga, saopštio je advokat Miloš Damjanović.

Iz Elektroprivrede (EPCG) su, međutim, ukazali da su sve tužbe pokrenute protiv njih odbijene kao nedozvoljene, u skladu sa Zakonom o parničnom postupku ("Sl. list RCG", br. 22/2004, 28/2005 - odluka US i 76/2006 i "Sl. list CG", br. 47/2015 - dr. zakon, 48/2015, 51/2017 i 75/2017 - odluka US), dok iz podgoričkog Vodovoda nijesu odgovorili na pitanja.

Dug za vodu i struju zastarijeva nakon dvije godine, a Damjanović objašnjava da se Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list CG", br. 47/2008, 4/2011 - dr. zakon i 22/2017) nije promijenio, već se promijenila sudska praksa, u smjeru koji odgovara građanima.

"Kada su u pitanju potraživanja za vodu i struju, zastarjelost ostaje mrtvo slovo na papiru, jer javna preduzeća nastavljaju da knjiže zastarjela potraživanja čak i u slučajevima kad su njihove tužbe za naplatu u cjelini ili djelimično odbijene. To što oni knjiže, ta zastarjela potraživanja, ne bi bio nikakav problem da u njihovim rukama nijesu makaze i da se bez vode i struje može živjeti", rekao je Damjanović.

On je dodao da je problem sa dugovima za struju ogroman i bez toga zastarjelog dijela.

"Građani sve teže izmiruju te i razne druge obaveze koje im se nameću i zato im nova praksa sudova predstavlja 'melem na ranu'", ukazao je Damjanović.

On je naveo da, prema sada važećoj praksi sudova, potrošači imaju pravo i pravni interes da tužbom traže da se utvrdi da je njihov dug obuhvaćen zastarjelošću i da se naloži komunalnim preduzećima da ga brišu iz evidencije.

"Nadamo se da komunalna preduzeća neće dozvoliti da budu zatrpana takvim tužbama i da će u najkraćem roku osloboditi bilanse zastarjelih potraživanja, da se ne bi desilo isto što i sa tužbama državnih službenika", upozorio je Damjanović.

Pravni institut zastarjelost potraživanja, prema njegovim riječima, nastao prije svega zbog pravne sigurnosti, u primjeni na potraživanja elektro i vodovodnih preduzeća "pokazuje se nedovoljnim da ispuni osnovni razlog svog postojanja".

Damjanović je saopštio da sada ima odluka suda koje pokazuju da je konačno pronađen način da se zaštiti pravna sigurnost građana i sankcioniše neažurnost komunalnih preduzeća.

"Na primjer, tužbom je traženo da se utvrdi da između izvjesnog građanina - potrošača i izvjesnog vodovoda, ne postoji dužničko-povjerilački odnos što je tuženi dužan da prizna i da na osnovu odluke suda, u roku od 15 dana po njenoj pravosnažnosti, izmijeni finansijsku karticu tužioca", rekao je Damjanović.

On je dodao da su sudovi, prvostepeni i drugostepeni, tužbu prvobitno odbacili, našavši da je nedozvoljena, što je bila ustaljena praksa u sličnim predmetima, ali je Vrhovni sud Crne Gore, odlukom donijetom po reviziji, ukinuo te odluke, uz jasno mišljenje da takva tužba nije nedozvoljena i da se ne radi o utvrđivanju činjenice nego postojanja ili nepostojanja pravnog odnosa, za šta tužilac ima pravni interes.

"Postupajući ponovo u istoj stvari, prvostepeni sud je usvojio zahtjev i naložio vodovodu da briše dug tog potrošača iz finansijske kartice, što je drugostepeni sud potvrdio", objasnio je Damjanović.

Iz EPCG su saopštili da nijedan građanin do sada, na osnovu tužbi za utvrđenje zastarjelosti, nije ostvario pravo na otpis duga nijednom pravosnažnom presudom.

Oni su naveli da pravosnažnim presudama sud nikada nije donio odluku kojom Elektroprivredi nalaže otpis duga.


IZVOR: