Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, usvojena Studija zemljišne politike CG


Vlada Crne Gore, na 168. sjednici održanoj 25. avgusta 2016. godine, usvojila je Studiju zemljišne politike Crne Gore, čiji je osnovni zadatak da se obezbijede efektivni i efikasni instrumenti koji će uspostaviti koherentnost ekonomske, poljoprivredne, fiskalne i kreditne politike, s jedne strane, i komunalne, investicione, urbane i politike zaštite životne sredine, s druge. Studija donosi predlog integrisanog seta instrumenata zemljišne politike i preporuka na više nivoa.

Glavni ciljevi Studije zemljišne politike su:

  • Kreiranje instrumenata zemljišne politike koji će omogućiti povrat i kapitalizaciju javnih investicija;
  • Pružanje fiskalnih stimulansa kako bi se podstakle namjene za proizvodnju, turizam i poljoprivredu;
  • Postavljanje osnova sistema za prenamjenu površina u cilju maksimizacije ekonomskih i društvenih benefita;
  • Obezbjeđenje instrumenata zemljišne politike koji će osigurati održivo korišćenje i destimulisati neodrživu upotrebu sa aspekta prostorne distribucije;
  • Jasno identifikovanje uloge privatnih inestitora i izvođača u procesu planiranja namjene površina.

Na sjednici je utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Izmjenama i dopunama ovog zakona pristupilo se zbog potrebe određenih tehničkih ispravki koje mogu biti razlog neadekvatne primjene pojedinih odredbi već uspostavljenog normativnog okvira reformisanog zdravstvenog sistema.

Ministar finansija je usmeno informisao Vladu o pitanju realizacije Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usljed stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju ("Sl. list CG", br. 42/2015). Tim povodom, Vlada je donijela radni zaključak kojim je posebna radna grupa zadužena da pripremi i predloži Vladi cjelovito rješenje ovog pitanja.

Vlada je usvojila Informaciju o sprovedenim mjerama na suzbijanju bolesti kvrgave kože goveda u Crnoj Gori i trenutnoj epizootiološkoj situaciji. U vezi sa ovim pitanjem donijet je zaključak kojim je resorno ministarstvo zaduženo da prati situaciju u zemlji i regionu i da redovno informiše Vladu i Evropsku komisiju o preduzetim aktivnostima. Prilikom usvajanja ove Informacije ministar finansija Raško Konjević je izdvojio mišljenje.

Vlada je donijela Odluku o osnivanju Javne ustanove Srednja mješovita škola u Petnjici. Imajući u vidu da broj učenika devetog razreda u školama koje gravitiraju području opštine Petnjica, obezbjeđuje najmanje tri odjeljenja prvog razreda, kao i da na tom području postoje dugoročne potrebe za obrazovanjem djece po obrazovnim programima stručnog i opšteg srednjeg obrazovanja, Vlada je Odluku ocijenila opravdanom i cjelishodnom.

Vlada je dala saglasnost Glavnom gradu Podgorica da trg oko spomenika "Svetom Petru Cetinjskom" nosi naziv Univerzitetski trg. Potpredsjednik Vlade Milorad Vujović i ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović izdvojili su mišljenje u odnosu na ovu odluku.

U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je prihvatila ostavke predstavnika Građanskog pokreta URA u organima državne uprave, lokalne samouprave, fondovima, zavodima, ustanovama i organima upravljanja u privrednim društvima u većinskom vlasništvu države, koji su postavljeni na osnovu Sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore i Lex specialisa.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 25.08.2016.