Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 28. jula 2016. godine održane sednice Odbora za bezbjednost i odbranu, Administrativnog odbora, Zakonodavnog odbora, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje - Razmotreni prijedlozi zakona i amandmani na prijedloge zakona


56. śednica Odbora za bezbjednost i odbranu

Na 56. śednici Odbor za bezbjednost i odbranu je u prisustvu predstavnika predlagača razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije, zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu.

Nakon rasprave koja je vođena, većinom glasova Odbor je predložio Skupštini da Prijedlog zakona usvoji sa amandmanima (2) Odbora, sa kojima se saglasio predstavnik predlagača Zakona. Takođe, Odbor je sproveo konsultativno saslušanje vojno-diplomatskog predstavnika Crne Gore, potpukovnika Mitra Klikovca, prije stupanja na funkciju izaslanika odbrane u Sjedinjenim Američkim Državama na rezidentnoj osnovi, kao i izaslanika odbrane za Kanadu i Island na nerezidentnoj osnovi i većinom glasova iskazao podršku aktivnostima, koje je potpukovnik Klikovac predstavio kao prioritetne za vojno diplomatsku saradnju Crne Gore sa navedenim zemljama.

Pored navedenog, Odbor je u prisustvu predstavnika predlagača razmotrio i amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju.

70. śednica Administrativnog odbora

Na održanoj 70. śednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, Odbor je razmotrio Zahtjev Osnovnog suda u Rožajama K.br.45/16 od 6. aprila 2016. godine, radi davanja odobrenja za pokretanje krivičnog postupka protiv poslanika u Skupštini Crne Gore, dr Radovana Asanovića.

Odbor je nakon rasprave odlučio da se o podnijetom Zahtjevu Osnovnog suda u Rožajama ne izjašnjava, imajući u vidu da su raspisani izbori za poslanike Skupštine Crne Gore za 16. oktobar 2016. godine, pa je upitno hoće li imenovani biti poslanik novog saziva Skupštine Crne Gore.

Odbor je shodno članu 8 stav 1 Odluke o posebnim savjetnicima u Skupštini Crne Gore, odlučio da Jelenu Mitrović razriješi dužnosti savjetnice ranijeg predśednika Skupštine Crne Gore, zbog prestanka mandata ranijeg predśednika Skupštine Crne Gore.

Administrativni odbor je u nastavku śednice, shodno članu 31 stav 6 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016) kojim je određeno da rješenje o zaradi za lica koja su izabrana, imenovana ili postavljena u skladu sa propisima, donosi organ, odnosno radno tijelo koje ih je izabralo, imenovalo ili postavilo a u vezi sa Zahtjevom Savjeta Agencije za nadzor osiguranja za donošenje rješenja o zaradi za predśednika Savjeta Agencije i rješenja o naknadi za članove Savjeta Agencije, odlučio da donese odgovarajuća rješenja.

Odbor je postupajući po zahtjevu Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama za donošenje rješenja o zaradi na ime predśednika i članova Savjeta Agencije, a imajući u vidu koliziju odredaba - Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. list CG", br. 79/2008, 70/2009 i 44/2012) i podzakonskih akata Agencije sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, odlučio da rješenja o zaradi na ime predśednika i članova Savjeta Agencije ne donosi dok se kolizija zakonskih normi ne riješi kao prethodno pitanje.

Odbor se takođe upoznao i sa podnijetim zahtjevom Savjeta Agencije za elektronske medije za donošenje rješenja o naknadama za predśednika i članove Savjeta Agencije i konstatovao da postoji kolizija zakonskih normi između Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 i 6/2013) i Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, pa shodno tome ne postoje pravne pretpostavke za donošenje pravno valjanih rješenja.

Odbor je u vezi sa zahtjevom Ministarstva ekonomije Vlade Crne Gore, a povodom odluka Agencije za sprečavanje korupcije kojima je utvrđeno da su Milutin Korać i Goran Dašić, članovi Komisije za koncesije Crne Gore, kao javni funkcioneri prekršili član 23 stav 3 tačka 1 Zakona o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014), konstatovao da je Skupština Crne Gore ovlašćeni predlagač i da nije nadležna da postupa u konkretnom slučaju.

169. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor Skupštine Crne Gore je održao 169. śednicu, na kojoj je razmotrio i pozitivno se izjasnio o:

- Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upotrebi jedinica Vojske Crne Gore u međunarodnim snagama i učešću pripadnika civilne zaštite, policije i zaposlenih u organima državne uprave u mirovnim misijama i drugim aktivnostima u inostranstvu;

- Prijedlogu zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Crne Gore i Vlade Češke Republike o saradnji u oblasti energetike i infrastrukture;

- Prijedlogu odluke o prihvatanju Akcionarskog ugovora između Države Crne Gore i A2A S. P. A.

Shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), Odbor se nije izjasnio o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

63. śednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održao je 63. śednicu na kojoj je razmotrio amandmane na tri predloga zakona koji se nalaze na dnevnom redu desete redovne śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini.

Odbor je razmotrio šest amandmana na Prijedlog zakona o komunalnim djelatnostima koje su podnijeli poslanici Maida Bešlić i dr Filip Vuković. Predstavnik predlagača zakona prihvatio je amandmane koji su postali sastavni dio Predloga zakona i o njima Skupština posebno ne odlučuje.

Odbor je razmotrio amandmane (dva) na Prijedlog zakona o regionalnom vodosnabdijevanju koje su podnijeli poslanici Aleksandar Damjanović i Danko Šarančić koje predstavnik predlagača zakona nije prihvatio i nakon izjašnjavanja Odbora nijesu dobili potrebnu većinu.

Odbor je razmotrio i amandmane (dva) na Prijedlog zakona o legalizaciji neformalnih objekata koje je podnio poslanik Emilo Labudović, koje predstavnik predlagača zakona nije prihvatio i nakon izjašnjavanja Odbora nijesu dobili potrebnu većinu. 

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 28.07.2016.