Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Uskladiti zakon sa međunarodnim standardima

29.06.2018.


"Izmijenjeni Član 1 je nejasan i loše definisan dodatak koji ograničava aktere civilnog društva u izvršavanju svoje uloge "psa čuvara" javnog interesa", navodi Helen Derbišajr, izvršna direktorica Access Info Europe

Organizacija Access Info Europe i NVO Mreža za afirmaciju nevladinog sektore (MANS) pozivaju Vladu Crne Gore da poništi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Sl. list CG", br. 30/2017) kako bi ponovo bio u skladu sa međunarodnim standardima.

Kako je saopšteno iz MANS, u analizi zakona, Access Info i MANS su ukazali da posebnu zabrinutost izaziva Član 1, dodat 2017. godine, koji sadrži niz velikih isključenja kao što su informacije o strankama u sudskim i upravnim postupcima, i "informacija za koju postoji obaveza čuvanja tajne" u skladu sa zakonom koji uređuje oblast tajnih podataka, kao i informacije koje nastaju ili se razmjenjuju sa međunarodnim organizacijama ili drugim državama.

"Pored toga, u verziji zakona iz 2017. godine, isključenja vezana za poslovne tajne i intelektualnu svojinu već stvaraju probleme u praksi tako što državni organi proglašavaju informacije poslovnim tajnama kako bi spriječili pristup istim. Analiza je pokazala da veliki problem predstavljaju i široka diskreciona ovlašćenja data državnim organima radi utvrđivanja tajnosti (Član 16) i nedostatak adekvatnog testa javnog interesa (Član 17). Problem predstavlja i odredba koja onemogućava podnosiocima zahtjeva da podnesu tužbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama kada se zahtjev odnosi na odbijanje pristupa informaciji koja sadrži podatke koji su novim odredbama označeni stepenom tajnosti (Član 34)", navodi se u saopštenju MANS.

"Izmijenjeni Član 1 je nejasan i loše definisan dodatak koji ograničava aktere civilnog društva u izvršavanju svoje uloge "psa čuvara" javnog interesa", navodi Helen Derbišajr, izvršna direktorica Access Info Europe.

"Izmjene i dopune iz 2017. godine su generalno u suprotnosti sa međunarodnim standardima ljudskih prava i pravnom praksom Evropskog suda za ljudska prava, koji u prvom redu štiti pravo na pristup informacijama u posjedu državnih organa", dodala je ona.

Access Info i MANS su pozvali rukovodstvo radne grupe da razmotre izmjene i dopune Zakona o slobodnom pristupu informacijama kako bi uskladili Zakon sa međunarodnim standardima.

"Organizacije civilnog društva su predložile da ova radna grupa i reforma zakona budu obaveze u sklopu novog akcionog plana Open Government Partnership programa, koji se Vlada obavezala da će sastaviti u narednih šest mjeseci", ukazali su iz MANS.

Access Info ističe da Sud pravde Evropske unije navodi da odbijanje zahtjeva za pristup informacijama mora da "objasni kako pristup tom dokumentu može konkretno i stvarno podriti interes koji je zažtićen ovim izuzetkom i "da sama činjenica da se dokument odnosi na interes zaštićen izuzetkom nije kao takva dovoljna da opravda primjenu izuzetka".

"U svojoj analizi, Acess Info je razmatrao usklađenost crnogorskog zakona sa međunarodnim standardima kojih je država dužna da se pridržava, uključujući Konvenciju Savjeta Evrope o pristupu zvaničnim dokumentima (koju je Crna Gora ratifikovala 2012. godine), Opšti komentar br. 34 Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, presude Evropskog suda za ljudska prava, Uredbe EU 1049/2001 i pravne prakse Suda pravde Evropske unije", rekli su iz MANS.

Access Info i MANS su takođe analizirali novu proviziju koja je u suprotnosti sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI), koja u Članu 51 uvodi ograničen set izuzetaka za pravo na pristup informacijama.

"Analiza je pokazala da izmijenjeni Član 1 nije povezan unutar sebe jer navodi da se pravo na pristup informacijama i njihovu ponovnu upotrebu ostvaruje u skladu sa ovim zakonom, a zatim je u bizarnoj suprotnosti sam sa sobom jer navodi da određene informacije ne spadaju pod predmet zakona već drugih normi", zaključuje se u saopštenju MANS.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 28.06.2018.


Naslov: Redakcija