Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O SPORTU: Omogućeno da se sportska aktivnost obavlja u više sportskih organizacija iste vrste sporta, pod uslovom da pravilima međunarodne federacije tog sporta nije drugačije propisano

29.06.2018.


Crnogorski parlament usvojio je Zakon o sportu čiji je cilj da se u potpunosti urede sva pitanja koja se odnose na sistem sporta u Crnoj Gori, sportske subjekte i državne organe.

Ministar sporta Nikola Janović ukazao je da je Ministarstvo izradom novog zakona pokazalo spremnost na dijalog, ali i razumijevanje realnih potreba sportskih subjekata i postiglo kompromis o ključnim pitanjima.

To se, kako je objasnio, prije svega odnosi na jačanje uloge Crnogorskog olimpijskog komiteta koji će i dalje birati sportistu godine, strukturu Savjeta za sport, brisanje finansijskog uslova za transformaciju sportskih klubova, smanjivanje nivoa stručne spreme kao uslova za sekretara sportske organizacije, brisanje Nadzornog odbora i obaveze zapošljavanja sportskog administratora.

"Uslovi za trenera ostali su isti kao i u važećem zakonu, a omogućeno je i da se sportska aktivnost obavlja u više sportskih organizacija iste vrste sporta, pod uslovom da pravilima međunarodne federacije tog sporta nije drugačije propisano", rekao je Janović.

Ministarstvo sporta će godišnje stipendirati mlade sportiste, kojima dodijeli status perspektivog sportiste.

Zakonom se terminološki precizira status "vrhunski sportista" sa "sportista sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom".

Predviđeno je uvođenje sistema dječjeg sporta odnosno sprovođenja javnog poziva sportskim klubovima za sufinansiranje članarina za djecu, u cilju uključivanja što većeg broja djece u sportske aktivnosti.

"U tom kontekstu sufinansiraćemo bazične sportove koji su ključni za pravilan razvoj djeteta, imajući u vidu njihovu zastupljenost, masovnost i tradiciju", naveo je Janović.

Benefiti navedenog sistema biće, kako je rekao, višestruki, s obzirom na to da su klupske članarine za djecu veliko opterećenje za budžet roditelja, naročito u slučajevima gdje se više djece iz jedne porodice bavi sportom.

Vlada će, tim vidom subvencioniranja, ne samo podstaći što veći broj djece da se bave sportom, već će i finansijski podržati sportske klubove.

Zakonom se propisuje formiranje ustanove za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista, čiji je osnivač Vlada.

Definisana je i obaveza sportskih subjekata da usklade svoj rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama novog Zakona.

Ispunjenost uslova provjeravaće na terenu stručna komisija Ministarstva, čime će se konačno stati na put fiktivnim sportskim klubovima.

"Prvi put, zakonom će biti jasno propisano šta se smatra imovinom sportske organizacije, kao i to da se državnom imovinom može raspolagati samo u skladu sa Zakonom o državnoj imovini ("Sl. list CG", br. 21/2009 i 40/2011 - dr. zakon)", navodi se u obrazloženju.

Zakonom je propisano i ograničenje za učešće određenih subjekata u upravljačkim strukturama sportskih organizacija.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 26.06.2018.


Naslov: Redakcija