Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

MINISTARSTVO PRAVDE: Polaganje pravosudnog ispita biće održano u oktobru 2017. godine. Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje pravosudnog ispita podnose se Ministarstvu pravde, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja

29.06.2017.


Na osnovu člana 34 Zakona o pripravnicima u sudovima i Državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu ("Sl. list CG", br. 55/2016 i 57/2016 - ispr. - dalje: Zakon), Ministarstvo pravde objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA

 Ministarstvo pravde organizovaće polaganje pravosudnog ispita u oktobru 2017. godine.

Pravosudni ispit može da polaže lice koje ispunjava uslove iz člana 29 Zakona, odnosno lice koje ispunjava uslove iz člana 53 ovog Zakona.

Uz prijavu za polaganje pravosudnog ispita, kandidat je dužan da priloži:

- dokaz da je završio četvorogodišnji program na pravnom fakultetu VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja (original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja);

- potvrdu o radnom iskustvu.

Prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova za polaganje pravosudnog ispita podnose se Ministarstvu pravde, ul. Vuka Karadžića broj 3, Podgorica, najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja obavještenja. U prijavi je potrebno navesti i adresu, e-mail i kontakt telefon.

Pravosudni ispit se polaže u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o programu i načinu polaganja pravosudnog ispita ("Sl. list CG", br. 31/2017).


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 28.06.2017.


Naslov: Redakcija