Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA: Organi javne uprave ne poštuju rokove

29.05.2017.


Zaštitnik ljudskih prava i sloboda upozorio je na slabosti u radu javne uprave, koje se, kako ocjenjuje, nepovoljno odražavaju na ostvarivanje prava građana i drugih subjekata.

On ističe da organi javne uprave nerijetko ne poštuju zakonom utvrđene rokove za odlučivanje.

"U nekim slučajevima donose više puta istu ili sličnu odluku o određenom zahtjevu (tzv. "ping pong" odlučivanje), iako je neposredno viši organ po žalbi ili sud po tužbi u upravnom sporu utvrdio određene nepravilnosti ili nezakonitosti i naložio njihovo otklanjanje", navodi Ombudsman.

On upozorava da poseban oblik nezakonitog ponašanja organa javne uprave predstavlja takozvano "ćutanje uprave", nepostupanje organa po zahtjevima građana i ignorisanju njihovih zahtjeva.

Zaštitnik, u izvještaju o prošlogodišnjem radu, ukazuje da javna uprava kao "servis građana" treba da obavlja upravne poslove u skladu sa pravilima o dobrom i urednom vršenju uprave.

"Nepravilnosti koje su suprotne tim pravilima, kao što su neblagovremeno postupanje i sporost, nepostupanje po odlukama drugostepenog organa ili pravnim shvatanjima Upravnog suda, neizvršavanje pravosnažnih i konačnih odluka od strane organa uprave, odsustvo međusobne saradnje između organa u postupku ostvarivanja ili zaštite prava građana, moraju biti spriječene i eliminisane", navode iz te institucije.

Ponašanje javne uprave treba da bude transparentno i otvoreno. Transparentnost i otvorenost, kako se navodi, štite javni interes i smanjuju mogućnost zloupotrebe.

Moderna javna uprava mora biti oblikovana kao institucija koja od svojih članova zahtijeva određeni nivo profesionalnosti i integriteta, koji moraju da zadovolje izvjesne zakonske uslove koji im omogućavaju da djelotvorno izvršavaju funkcije i nadležnosti na odgovarajući i zakonit način.

"Zapošljavanje i unaprjeđenje koje je zasnovano na zaslugama znači odabir najboljih odgovarajućih kandidata kao i eliminisanju protekcije i pristrasnosti u kadrovskom popunjavanju javne uprave", ističe Zaštitnik.

Iako su se ukazivanjem na probleme u pogledu efikasnosti i kvaliteta rada organa javne uprave desili određeni pozitivni pomaci od značaja za ostvarivanje ljudskih prava građana, Zaštitnik smatra da nije ostvarena suštinska promjena načina rada javne uprave i njenog odnosa prema građanima. "Ona je i dalje spora, nedovoljno odgovorna i nedovoljno motivisana".

Zaštitnik smatra da je neophodno nastaviti sa reformom javne uprave i sa usklađivanjem zakonodavnog okvira sa standardima EU i raditi na njenoj dobroj organizaciji.

"Tako bi se obezbijedilo da organi javne uprave u postupanjima u upravnim stvarima striktno poštuju načela dobre uprave i da postane stvarni servis građana", zaključuje Zaštitnik ljudskih prava i sloboda.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 26.05.2017.


Naslov: Redakcija