Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA CG: Predlog zakona ne sadrži krivično djelo poruge, kojim je zaprijećena zatvorska kazna za komentarisanje radova sudova i tužilaštava. Umjesto kazne zatvora od četrdeset godina, uvodi se kazna dugotrajnog zatvora koja može trajati od trideset do četrdeset godina. Uvedena su nova krivična djela - proganjanje, sakaćenje ženskih genitalija i prinudna sterilizacija. Prvi put je data definicija prostitucije, a uvedeno je kažnjavanje ako je ovo djelo izvršeno od strane više lica i na organizovan način

29.05.2017.


Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore više ne sadrži krivično djelo poruge, kojim je zaprijećena zatvorska kazna za komentarisanje radova sudova i tužilaštava, saopštila direktorka Direktorata za pravosuđe u tom resoru Marijana Laković-Drašković.

"Ministarstvo pravde je, kada se radi o ovim izmjenama Krivičnog zakonika, odustalo od uvođenja novog krivičnog djela ometanja pravde", ukazala je Laković-Drašković, navodeći da se Ministarstvo za to opredijelilo u procesu međuresorkog i međunarodnog usklađivanja tog Predloga zakona.

Ona je, međutim, naglasila, da Vlada nije odustala od zaštite autoriteta nosilaca pravosudnih institucija.

"S tim u vezi, nastojaćemo da nađemo modalitet kako obezbijedimo balans između slobode izražavanja, koja nije apsolutno pravo, i nezavisnosti pravosuđa, koja je podjednako međunarodni standard kao i sloboda izražavanja. Taj novi oblik krivičnog djela, koji je bio u fazi Nacrta zakona, je izbrisan", ukazala je Laković-Drašković.

Vlada je sjednici održanoj 25. maja 2017. godine utvrdila Predlog zakona, kojim je predviđeno da uvođenje kazne dugotrajnog zatvora koja može trajati od trideset do četrdeset godina.

Predložene izmjene su nastavak usaglašavanja domaćeg krivičnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU), konvencijama Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija, pravnim standardima Evropskog suda za ljudska prava i drugim međunarodnim dokumentima.

"Izmjenama je predviđeno da se, umjesto kazne zatvora od četrdeset godina, uvodi kazna dugotrajnog zatvora koja može trajati od trideset do četrdeset godina", kaže se u saopštenju.

Ta kazna se, dodaje se, može se propisati za najteža krivična djela, s tim da se ne može propisati kao jedina kazna za određeno krivično djelo.

Predlog zakona predviđa novčanu ili kaznu zatvora do četiri godine za plagijat i sve one "pod svojim imenom u cjelini ili djelimično objave tuđe autorsko djelo, a na osnovu čega bude birano u naučno ili nastavno-naučno zvanje".

"Ovaj predlog je stigao tokom javne rasprave, a od strane relevantne nevladine organizacije", ukazala je Laković-Drašković.

Centar za građansko obraovanje (CGO) tokom javne rasprave kontinuirano je upozoravao na to da je neophodno da plagiranje bude krivično djelo.

Laković-Drašković navodi i da su pooštrene su i kazne za nasilje u porodici: "Za osnovni oblik ovog krivičnog djela kazna je povećana sa jedne na dvije godine, dok je za kršenje mjere zaštite koju odredi sud iliu drugi državni organ kazna povećana sa šest mjeseci na godinu".

Uvedena su nova krivična djela - proganjanje, sakaćenje ženskih genitalija i prinudna sterilizacija. Prvi put je data definicija prostitucije, a uvedeno je kažnjavanje ako je ovo djelo izvršeno od strane više lica i na organizovan način.

"Uveli definicuju dječje pornografije pa se dječjom pornografijom smatra svaki materijal koji vizuelno prikazuje dijete koje se bavi stvarnim ili simuliranim seksualnim ponašanjem i svako prikazivanje polnih organa djeteta u primarno seksualne svrhe", obrazložila je Laković-Drašković.


IZVOR: Vebsajt RTCG i Vijesti, 25.05.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija