Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA POSTAVLJENJE ZA TUMAČA ZA ZNAKOVNI (GESTOVNI) JEZIK: Rok za prijavu 20 dana

29.05.2017.


Na osnovu člana 7 Zakona o tumačima ("Sl. list CG", br. 52/2016), Ministarstvo pravde upućuje

JAVNI POZIV

za postavljenje za tumača za znakovni (gestovni) jezik

 

Uz zahtjev za postavljenje za tumača kandidat dostavlja:

- kratku radnu biografiju (adresa, kontakt telefon i e-mail),

- uvjerenje o crnogorskom državljanstvu,

- uvjerenje o zdravstvenoj i poslovnoj sposobnosti,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti,

- dokaz o visokom obrazovanju ili srednjem obrazovanju,

- dokaz o poznavanju znakovnog (gestovnog) jezika,

- potvrdu o radnom iskustvu i preporuke o prevodilačkom iskustvu.

Kandidati za tumača za znakovni (gestovni) jezik za koje se utvrdi da ispunjavaju zakonom propisane uslove ne snose troškove polaganja.

Zahtjev sa priloženim dokazima o ispunjavanju uslova za postavljenje za tumača u skladu sa članom 8 Zakona, kandidat podnosi Ministarstvu pravde u roku od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva, na adresu: Ministarstvo pravde, ul. Vuka Karadžića br. 3, 81 000 Podgorica.

Za sve bliže informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu pravde: Oliver Bodven, tel: 020 407-505, e-mail: oliver.bodven@mpa.gov.me.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde, 26.05.2017.


Naslov: Redakcija