Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 28. marta 2016. godine održane sednice Zakonodavnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmotrena primjena tri zakonska akta i šest prijedloga zakona


135. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na održanoj 135. śednici, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), Planom rada za 2016. godinu, Akcionim planom za jačanje zakonodavne i kontrolne uloge Skupštine, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet razmotrio je primjenu tri zakona i to:

  • Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usljed stečaja preduzeća ostvarili pravo na penziju ("Sl. list CG", br. 42/2015);
  • Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure (EUR) ("Sl. list CG", br. 46/2015), kao i
  • Zakona o investicionim fondovima ("Sl. list CG", br. 54/2011).

Imajući u vidu navedeno, konstatovano je da se Odbor upoznao sa primjenom navedenih zakona i da će se u skladu sa Poslovnikom Skupštine, sagledati mogućnost preduzimanja mjera iz okvira svoje nadležnosti.

U radu śednice, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine, učestvovali su predstavnici: Ministarstva ekonomije, Ministarstva finansija, Centralne banke Crne Gore, Komisije za hartije od vrijednosti, kao i bankarski ombudsman.

Godišnji izvještaj o korišćenju finansijskih sredstava Skupštine i Službe Skupštine za 2015. godinu sa Izvještajem o javnim nabavkama, razmotriće se na jednoj od narednih śednica Odbora.

154. śednica Zakonodavnog odbora

Na održanoj 154. śednici, Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o:

1. Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava;

2. Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju;

3. Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama;

4. Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

5. Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nacionalnim stručnim kvalifikacijama;

6. Prijedlogu zakona o mladima.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 28.03.2016.

SKUPŠTINA CG: 29. marta 2016. godine sednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Razmatranje trenutnog stanja u oblasti narkomanije u Crnoj Gori

119. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje održaće se 29. marta 2016. godine, sa početkom u 11.00 sati, u Plavoj sali.

Dnevni red

- Trenutno stanje u oblasti narkomanije u Crnoj Gori.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 28.03.2016.