Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 29. februara 2016. godine sednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Zakonodavnog odbora, Odbora za ljudska prava i slobode - Razmatranje prijedloga zakona


132. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana 29. februara 2016, godine, sa početkom u 10:00 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama;

2. Prijedlog zakona o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka;

3. Izvještaj o radu Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za 2015. godinu;

4. Plan rada Odbora za ekonomiju, finansije i budžet za 2016. godinu i

5. Tekuća pitanja.

150. śednica Zakonodavnog odbora biće održana 29. februara 2016, godine, sa početkom u 10:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana – WISE;

2. Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o eksplozivnim ostacima rata uz Konvenciju o zabrani ili ograničavanju upotrebe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj;

3. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan;

4. Prijedlog zakona o potvrđivanju Amandmana na Konvenciju o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala;

5. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova;

6. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu;

7. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o zabrani zlostavljanja na radu;

8. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o reprezentativnosti sindikata;

9. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Fondu rada.

61. śednica Odbora za ljudska prava i slobode biće održana 29. februara 2016, godine, sa početkom u 12:00 časova, u Plavoj sali.

Kontrolno saslušanje

koordinatora Koordinacionog odbora za praćenje realizacije Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II, ministarke rada i socijalnog staranja, Zorice Kovačević

Tema kontrolnog saslušanja: "Realizacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II"

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 28.02.2016.