Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Kolektivna tužba može se podnijeti protiv trgovca koji upotrebom nepoštenih ugovornih odredbi, poslovne prakse ili na bilo koji drugi način krši prava potrošača, čime narušava kolektivne interese potrošača. Kolektivnu tužbu mogu podnijeti ministarstva, organi državne uprave nadležni za sprovođenje zakona kojima se štite prava potrošača, organizacija potrošača, kao i komorska i interesna udruženja trgovaca

29.01.2018.


Potrošači u Crnoj Gori, ali i regionu, trebalo bi da imaju veću svijest o značaju i mogućnostima primjene instituta kolektivne tužbe, koji podrazumijeva podnošenje zajedničke tužbe sudu od strane grupe potrošača koji smatraju da su povrijeđena njihova prava.

To je jedan od zaključaka regionalnog sastanka na temu "Mehanizmi kolektivne zaštite potrošača u Evropskoj uniji i Jugoistočnoj Evropi", koji je u organizaciji Njemačkog društva za Međunarodnu saradnju (GIZ) održan protekle nedjelje u Skoplju.

"Međusobna saradnja država regiona Zapadnog Balkana je od ogromnog značaja za razvoj mehanizma kolektivne zaštite potrošača, u čemu će ključnu ulogu u narednom periodu imati države članice EU, pružanjem stručne pomoći u vidu edukacija subjekata uključenih u sprovođenje procesa kolektivne zaštite potrošača (nadležnih državnih organa, sudija i NVO sektora) na temeljima najbolje prakse u Evropskoj uniji", ukazao je načelnik Direkcije za zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije Zdravko Vuksanović.

Prema njegovim riječima, iskustvo država članica EU je dodatno značajno, imajući u vidu činjenicu da će pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača biti moguće i pred nadležnim tijelom neke od država članica EU, onda kada Crna Gora bude punopravna članica EU.

Vuksanović je učesnicima sastanka predstavio zakonodavni okvir sistema zaštite kolektivnih interesa potrošača u Crnoj Gori i predloži plan budućeg zajedničkog rada, koji će se, prije svega, odnositi na razmjenu iskustava i radu na konkretnim primjerima kolektivnih tužbi u EU.

"Podizanje svijesti potrošača o raspoloživim mehinizmima zaštite njihovih prava neizostavno mora uključivati kolektivnu tužbu kao efikasan način rješavanja problema koji pogađaju veće grupe potrošača", ukazao je Vuksanović.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr., 43/2015 i 70/2017), kolektivna tužba može se podnijeti protiv trgovca koji upotrebom nepoštenih ugovornih odredbi, poslovne prakse ili na bilo koji drugi način krši prava potrošača utvrđena ovim ili drugim zakonom, čime narušava kolektivne interese potrošača. Kolektivnu tužbu mogu podnijeti ministarstva, organi državne uprave nadležni za sprovođenje zakona kojima se štite prava potrošača, organizacija potrošača, kao i komorska i interesna udruženja trgovaca.

Na sastanku u Skoplju su, osim predstavnika Ministarstva ekonomije, učestvovali i predstavnici Uprave za inspekcijske poslove i NVO CEZAP, kao ključni subjekti koji učestvuju u kreiranju i sprovođenju politike zaštite potrošača u Crnoj Gori.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 27.01.2018.


Naslov: Redakcija